معرفی آویژه ماشین

شرکت آویژه ماشین با هدف فعالیت در تمامی شاخه های کشاورزی تلاش دارد تا هر ساله با ارائه محصولی جدید نیازی از نیازهای مکانیزاسیون کشور را مرتفع نماید. فنون خاک ورزی و الگوهای مرسوم کم بازده، کاشت با هزینه و پرت زمانی بالا در عین دقت کم نیروی انسانی و برداشت با هزینه انسانی بالا هرکدام نیاز به اقدامات مقتضی دارند.
روشهای نوین کشاورزی کمک می کنند تا:
1- اندک آب باقی مانده را در مسیر درست مصرف کنیم.
2- منابع موجود در خاک را از بین نبریم.
3- هزینه های بالای کاشت و داشت و برداشت را کنترل کنیم.

ارسال پیام برای فروشنده

همچنین میخواهم تا
ادامه

درباره آویژه ماشین

تماس با فروشنده

جهت تایید شماره موبایل خود، کد چهار رقمی ارسال شده را در زیر وارد کنید.

ارسال مجدد اصلاح شماره موبایل