رادان صنعت شرق

ارائه خدمات تخصصی صنایع قفسه بندی رادان صنعت شرق سازمانی حرفه‌ای در زمینه امور مهندسی و اجرای انواع قفسه های فروشگاهی و قفسه های انباری به روش‌های نوین است


مشهد - خیابان مطهری جنوبی 9- نبش مطهری جنوبی 9 (کاشف)

تماس با فروشنده ۳۷

پشتیبانی ویترین نت

۶۶۹۶۵۱۶۰ - ۰۲۱