RFQ (درخواست قیمت)

با کمک RFQ می توانید با ثبت یک درخواست، از چندین تامین کننده قیمت بگیرید

ویرایش دسته بندی
تجهیزات انبارداری و فروشگاهی > سایر تجهیزات فروشگاهی > یخچال و فریزر و تاپینگ فروشگاهی > یخچال صنعتی > فریزر پایه اجاق گاز

روز آینده

تومان

آپلود تصویر
عکس محصول موردنیاز

موافقت با این بند الزامی می باشد.

درخواستتان را کامل تر بیان کنید تا، تامین کننده های بیشتر و مرتبط تری با شما تماس بگیرند

تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

RFQ
RFQ ( استعلام قیمت )

RFQ ( استعلام قیمت )