خرید چکی
دستگاه و تجهیزات چوب خردکن و نقش آن ها در کشاورزی مدرن

دستگاه و تجهیزات چوب خردکن و نقش آن ها در کشاورزی مدرن

چوب خرد کن ها وسایل مفیدی برای خلاصی از چوب های اضافی در فصل هرس کردن درختان هستند. علاوه بر آن می توان برای تولید کود طبیعی از چوب خردکن نیز استفاده کرد. چوب خرد کن ها دارای ظرفیت و مدل های متفاوت بوده که بر حسب نیاز کشاورزان عرضه می شوند.
میخواهم بیشتر بدانم
هد ذرت چیست؟

هد ذرت چیست؟

هد ذرت از ادوات و تجهیزات برداشت ذرت است که برای جلوگیری از تلفات محصول و کنترل کاستی ها در برداشت ذرت ، کاربرد دارد. هد ذرت در...

میخواهم بیشتر بدانم