ساختایران
روست دهیروست دهی به صورت کاملا یکنواخت
تیراژ تولیدسی کیلو در سی دقیقه
تعداد تولید در دقیقه20تا 70بسته در دقیقه
وزن بسته1 گرم تا 50 گرم
ساختایران-گروه صنعتی حامی پک

پشتیبانی ویترین نت

۶۶۹۶۵۱۶۰ - ۰۲۱