فیلتر و دسته بندی‌ها
قیمت (تومان)

شهر تامین کننده
برند
اره پنوماتیک گوشت

اره های مخصوص کشتارگاه های صنعتی

اره های مخصوص کشتارگاه های صنعتی ، جهت شقه کردن انواع گوشت های دام و مرغ و ماهی و همچنین گوشت یخ زده و مرغ یخ زده مورد استفاده قرار میگیرد. 

تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .