× در حال حاضر هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.
دستگاه تولید کاغذ از سنگ آهک

خط اکستروژن کاغذ از سنگ اهک کاغذ های سه لایه یا کاغذ دیواری هایی تولید میکند که دوستدار محیط زیست هستند. با ترویج خط تولید کاغذ از سنگ آهک به ازای هر تن کاغذ از قطع حداقل 20 درخت و هدر رفتن 28300 لیتر آب و ... جلوگیری میکنیم. 

تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

; مشاوره رایگان