فیلتر و دسته بندی‌ها

زیردسته های مبارزه با آفات

آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
مبارزه با آفات

آفات و مبارزه با آن ها:

در صنعت کشاورزی و باغبانی برای مبارزه با آفات و نابودی آن ها از سموم کشاورزی استفاده می شود که به صورت مایع، جامد و یا گاز می باشند.

این آفات اغلب به صورت حشره، علف هرز و میکروب‌ می باشند و باعث نابودی گیاهان می شوند. سم های کشاورزی اثرات بیولوژیکی بر روی این آفات دارند.

انواع سموم:

سموم علف کش 

سموم قارچ کش

سموم حشره کش 

سموم کنه کش 

سموم ادجوانت

حفاظت از گیاهان در برابر بیماری ها:

بهتر است که برای حفاظت از گیاه خود در برابر آسیب آفات و بیماری ها، اقدامات زیر را انجام دهید:

تشخیص به موقع آفات و بیماری‌های گیاه

فراهم کردن محیط مناسب برای رشد گیاهان

مراقب دائمی و بررسی همیشگی گیاه

تمیز کردن همیشگی باغ و بستر کشت به خصوص در فصل پاییز

 آبیاری درست و به موقع گیاهان

استفاده درست و به موقع از کودهای شیمیایی

هرس کردن درست و به موقع گیاه

جلوگیری از رشد و تکثیر قارچ

تهیه گیاهان مقاوم

تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

RFQ
RFQ ( استعلام قیمت )

RFQ ( استعلام قیمت )