صنایع چاپ و بسته بندی

ظرفیت۱۲۰۰ کیلوگرم در ساعت
استانداردهااستاندارد ایران-QAآلمان-CEصادربه اروپا
رنگ دستگاهالکترواستاتیک-پودری کوره ای
مخصوصقند کله
سرعت دستگاه۴۰ بسته در دقیقه
مخصوصچای -مواد دارویی-گیاهان دارویی-سیزیجات خشک آسیاب شده
استانداردهااستاندارد ایران-QAآلمان-CEصادر به اروپا
عملکردپنوماتیک-الکترومکانیک
سرعت دستگاه۱۰ بسته در دقیقه
رنگ دستگاهالکترواستاتیک کوره ای
استاندارد هااستاندارد ایران و CE صادر به اروپا و QA آلمان
مخصوص انواع:کارتن-جعبه-بطری نوشابه و آب معدنی و دلستر-قوطی و...
تعداد تولید در دقیقه20تا 70بسته در دقیقه
وزن بسته1 گرم تا 50 گرم
ساختایران-گروه صنعتی حامی پک
تعداد تولید در دقیقه20 تا 50 بسته در دقیقه
وزن بستهیک گرم تا پنچاه گرم
ساختایران-گروه صنعتی حامی پک
سیستم کنترلپی ال سی و نمایشگر لمسی
جنساستیل نگیر
ساختایران-گروه صنعتی حامی پک
سیستم کنترلپی ال سی و نمایشگر لمسی
جنس دستگاهاستیل
قابلیتتعویض هد برای بطرهای مختلف
ساختایران-گروه صنعتی حامی پک
سیستم کنترلپی ال سی و نمایشگر لمسی
جنس دستگاهاستیل
سرعت دستگاهسه هزار بطری در ساعت
ساختایران-گروه صنعتی حامی پک
سیستم کنترلپی ال سی و نمایشگر لمسی
جنس دستگاهاستیل نگیر
ساختایران-گروه صنعتی حامی پک
تولید در ساعت1500 بطری در ساعت
جنس دستگاهاستیل نگیر
سیستم کنترلپی ال سی و صفحه نمایشگر لمسی
ساخت ایران-گروه صنعتی حامی پک

پشتیبانی ویترین نت

۰۲۱ - ۶۶۹۶۵۱۶۰