دانیال ماشینمعرفی مجموعه، محصولات و اطلاعات تماس

معرفی دانیال ماشین

دسته بندی فعالیت :صنایع پلیمر و تزریق پلاستیک
محصولات اصلی:فیلم پلاستیک, رول کن سفره
سال تاسیس:----

تولید نایلون -نایلکس و فیلم پلاستیکبیشتر

ارسال پیام برای فروشنده

همچنین میخواهم تادسته بندی محصولات

تماس با فروشنده