مهراسپندمعرفی مجموعه، محصولات و اطلاعات تماس

معرفی مهراسپند

دسته بندی فعالیت :صنایع راه و ساختمان و معدن
محصولات اصلی:سیستم پرچ چیلرجذبی کریر
سال تاسیس:----

ارسال پیام برای فروشنده

همچنین میخواهم تادسته بندی محصولات

تماس با فروشنده

مهراسپند

http://www.mehrespand.ir

مشاهده اطلاعات تماس