ویترین نت

درب های پلی وود

آذرقاپو | از دسته بندی :ساختمان و راه سازی

http://www.azarqapu.ir

دربهای آپارتمانی لوکس و ضد آب تولید کننده دربهای تخصصی بیمارستانی از جنس پلی وود ( wpc )با چارچوب پلی وود

1ضدآب
2ضد اشتعال
3عایق صوت و حرارت

پشتیبانی ویترین نت

۰۲۱ - ۶۶۹۶۵۱۶۰