پمپ گل کش آبروان HDS

حداقل سفارش: 1 دستگاه
500,000-10,000,000 تومان
استعلام قیمتتماس
نام محصولپمپ گل کش آبروان HDS
پروانهیکسر آویز
میزان آبدهیاز ۱۰ تا ۳۵۰ مترمکعب بر ساعت

توضیحات پمپ گل کش آبروان HDS

پمپ گل کش آبروان HDS  مقاوم به سایش است و قطعات سایشی آن به سهولت تعویض می شود.
پروانه بالانس این پمپ گل کش دینامیکی شده است.

ویژگی ها :

پروانه یکسر آویز
آبدهی از ۱۰ تا ۳۵۰ مترمکعب بر ساعت

تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

s