هد ذرت چیست؟

هد ذرت چیست؟

هد ذرت از ادوات و تجهیزات برداشت ذرت است که برای جلوگیری از تلفات محصول و کنترل کاستی ها در برداشت ذرت ، کاربرد دارد. هد ذرت در...

میخواهم بیشتر بدانم
02191015263
تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .