ثبت نام تامین کنندگان ورود
خرید اقساطی
بررسی لوازم و تجهیزات دامداری

بررسی لوازم و تجهیزات دامداری

از گذشته دام ها نقش قابل توجهی در رفع نیازهای اولیه انسان از جمله خوراک و پوشاک داشتند ، از این رو می توان گفت امروزه یکی از صنایع مهم ، صنعت دامداری است. برای راه اندازی یک دامداری قطعاً به تجهیزات مختلف نیاز خواهید داشت که آبخوری و آخور دامداری یکی از آن هاست.
میخواهم بیشتر بدانم