دسترسی به ده ها هزار خریدار از سراسر کشور

خدمات تجاری ویترین نت

بسته حرفه ای

بسته پلاس

درج محصول توسط تامین کننده (نامحدود)

نوشتن نقدو بررسی و درج محصول توسط ویترین نت

12 محصول (رایگان)

ویترین دیجیتالی ( مینی وبسایت اختصاصی)

فروش اقساطی از طریق ویترین نت

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

امکان دریافت نشان تامین کننده تایید شده

نمایش ویدیو معرفی شرکت

بنر صفحه دسته بندی

2 عدد (یکماهه)

دریافت RFQ (استعلام قیمت)

20 درخواست 50 درخواست

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

20 پله در ماه 100 پله در ماه
3 ماهه
6,100,000 تومان + 9%
انتخاب و پرداخت
شش ماهه
10,000,000 تومان + 9%
انتخاب و پرداخت
یکساله
15,000,000 تومان + 9%
انتخاب و پرداخت
یکساله
30,000,000 تومان + 9%
انتخاب و پرداخت

دسترسی به ده ها هزار خریدار از سراسر کشور

بسته حرفه ای

درج محصول توسط تامین کننده (نامحدود)

نوشتن نقدو بررسی و درج محصول توسط ویترین نت

ویترین دیجیتالی ( مینی وبسایت اختصاصی)

فروش اقساطی از طریق ویترین نت

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

امکان دریافت نشان تامین کننده تایید شده

نمایش ویدیو معرفی شرکت

بنر صفحه دسته بندی

دریافت RFQ (استعلام قیمت)

20 درخواست

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

20 پله در ماه
3 ماهه
6,100,000 تومان + 9%
انتخاب و پرداخت
شش ماهه
10,000,000 تومان + 9%
انتخاب و پرداخت
یکساله
15,000,000 تومان + 9%
انتخاب و پرداخت

بسته پلاس

درج محصول توسط تامین کننده (نامحدود)

نوشتن نقدو بررسی و درج محصول توسط ویترین نت

12 محصول (رایگان)

ویترین دیجیتالی ( مینی وبسایت اختصاصی)

فروش اقساطی از طریق ویترین نت

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

امکان دریافت نشان تامین کننده تایید شده

نمایش ویدیو معرفی شرکت

بنر صفحه دسته بندی

2 عدد (یکماهه)

دریافت RFQ (استعلام قیمت)

50 درخواست

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

100 پله در ماه
یکساله
30,000,000 تومان + 9%
انتخاب و پرداخت
دانلود لیست قیمت خدمات ویترین نت