دسترسی به ده ها هزار خریدار از سراسر کشور

خدمات تجاری ویترین نت

بسته حرفه ای /شش ماهه

۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان

با احتساب ۹% ارزش افزوده

انتخاب و پرداخت
دریافت اطلاعات بیشتر
۱۶% تخفیف

بسته حرفه ای / سالانه

۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

با احتساب ۹% ارزش افزوده

انتخاب و پرداخت
دریافت اطلاعات بیشتر

بسته پلاس / سالانه

۲۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

با احتساب ۹% ارزش افزوده

انتخاب و پرداخت
دریافت اطلاعات بیشتر

تولید محتوا و درج محصول توسط ویترین نت (عکسبرداری و فیلمبرداری در استدیو ویترین نت، نوشتن نقد و بررسی)

۸ محصول (رایگان) ۸ محصول (رایگان) ۱۲ محصول (رایگان)

درج محصول توسط تامین کننده (نامحدود)

ویترین دیجیتالی ( مینی وبسایت اختصاصی)

فروش اقساطی از طریق ویترین نت

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

دریافت نشان تامین کننده تایید شده

نمایش ویدیو معرفی شرکت

دریافت RFQ (درخواست قیمت)

۲۰ درخواست در ماه ۲۰ درخواست در ماه ۵۰ درخواست در ماه

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

۱۰۰ پله ۲۰۰ پله ۶۰۰ پله

نمایش محصول در صفحه اصلی

بازاریابی بین المللی (مینی وب سایت چند زبانه)

انتخاب و پرداخت
دریافت اطلاعات بیشتر
انتخاب و پرداخت
دریافت اطلاعات بیشتر
انتخاب و پرداخت
دریافت اطلاعات بیشتر

دسترسی به ده ها هزار خریدار از سراسر کشور

بسته حرفه ای / شش ماهه

۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان

با احتساب ۹% ارزش افزوده

انتخاب و پرداخت
دریافت اطلاعات بیشتر

تولید محتوا و درج محصول توسط ویترین نت (عکسبرداری و فیلمبرداری در استدیو ویترین نت، نوشتن نقد و بررسی)

۸ محصول (رایگان)

درج محصول توسط تامین کننده (نامحدود)

ویترین دیجیتالی ( مینی وبسایت اختصاصی)

فروش اقساطی از طریق ویترین نت

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

دریافت نشان تامین کننده تایید شده

نمایش ویدیو معرفی شرکت

دریافت RFQ (درخواست قیمت)

۲۰ درخواست در ماه

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

۱۰۰ پله

نمایش محصول در صفحه اصلی

بازاریابی بین المللی (مینی وب سایت چند زبانه)

۱۶% تخفیف

بسته حرفه ای / سالانه

۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

با احتساب ۹% ارزش افزوده

انتخاب و پرداخت
دریافت اطلاعات بیشتر

تولید محتوا و درج محصول توسط ویترین نت (عکسبرداری و فیلمبرداری در استدیو ویترین نت، نوشتن نقد و بررسی)

۸ محصول (رایگان)

درج محصول توسط تامین کننده (نامحدود)

ویترین دیجیتالی ( مینی وبسایت اختصاصی)

فروش اقساطی از طریق ویترین نت

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

دریافت نشان تامین کننده تایید شده

نمایش ویدیو معرفی شرکت

دریافت RFQ (درخواست قیمت)

۲۰ درخواست در ماه

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

۲۰۰ پله

نمایش محصول در صفحه اصلی

بازاریابی بین المللی (مینی وب سایت چند زبانه)

بسته پلاس / سالانه

۲۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

با احتساب ۹% ارزش افزوده

انتخاب و پرداخت
دریافت اطلاعات بیشتر

تولید محتوا و درج محصول توسط ویترین نت (عکسبرداری و فیلمبرداری در استدیو ویترین نت، نوشتن نقد و بررسی)

۱۲ محصول (رایگان)

درج محصول توسط تامین کننده (نامحدود)

ویترین دیجیتالی ( مینی وبسایت اختصاصی)

فروش اقساطی از طریق ویترین نت

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

دریافت نشان تامین کننده تایید شده

نمایش ویدیو معرفی شرکت

دریافت RFQ (درخواست قیمت)

۵۰ درخواست در ماه

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

۶۰۰ پله

نمایش محصول در صفحه اصلی

بازاریابی بین المللی (مینی وب سایت چند زبانه)