دسترسی به ده ها هزار خریدار از سراسر کشور

خدمات تجاری ویترین‌نت

آزمایشی

عضو ویژه نقره‌ای عضو ویژه نقره‌ای

عضو ویژه طلایی عضو ویژه طلایی

عضو ویژه الماس عضو ویژه الماس

ثبت محصول

5 محصول 10 محصول 100 محصول نامحدود

ویترین دیجیتالی (مینی وبسایت اختصاصی)

ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

5 مشتری

امکان دریافت نشان تامین کننده تایید شده

امکان دریافت بک لینک فالو

بنر صفحه دسته‌بندی (یکماهه)

2 عدد

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

80 پله 160 پله

RFQ (درخواست خرید پیشنهادی)

5 درخواست 10 درخواست 80 درخواست 160 درخواست
5 مشتری
رایگان
ثبت نام رایگان
3 ماهه
1,500,000
انتخاب و پرداخت
3 ماهه
4,500,000
انتخاب و پرداخت
3 ماهه
7,500,000
انتخاب و پرداخت

دسترسی به ده ها هزار خریدار از سراسر کشور

آزمایشی

ثبت محصول

5 محصول

ویترین دیجیتالی (مینی وبسایت اختصاصی)

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

امکان دریافت نشان تامین کننده تایید شده

امکان دریافت بک لینک فالو

بنر صفحه دسته‌بندی

5 مشتری

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

RFQ (درخواست خرید پیشنهادی)

5 درخواست
5 درخواست
رایگان
ثبت نام رایگان

عضو ویژه نقره‌ای نوع عضویت

ثبت محصول

10 محصول

ویترین دیجیتالی (مینی وبسایت اختصاصی)

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

امکان دریافت نشان تامین کننده تایید شده

امکان دریافت بک لینک فالو

بنر صفحه دسته‌بندی

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

RFQ (درخواست خرید پیشنهادی)

10 درخواست
3 ماهه
1,500,000
انتخاب و پرداخت

عضو ویژه طلایی نوع عضویت

ثبت محصول

100 محصول

ویترین دیجیتالی (مینی وبسایت اختصاصی)

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

امکان دریافت نشان تامین کننده تایید شده

امکان دریافت بک لینک فالو

بنر صفحه دسته‌بندی

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

80 پله

RFQ (درخواست خرید پیشنهادی)

80 درخواست
3 ماهه
4,500,000
انتخاب و پرداخت

عضو ویژه الماس نوع عضویت

ثبت محصول

نامحدود

ویترین دیجیتالی (مینی وبسایت اختصاصی)

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

امکان دریافت نشان تامین کننده تایید شده

امکان دریافت بک لینک فالو

بنر صفحه دسته‌بندی

2 عدد

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

160 پله

RFQ (درخواست خرید پیشنهادی)

160 درخواست
3 ماهه
7,500,000
انتخاب و پرداخت