دسترسی به ده ها هزار خریدار از سراسر کشور

خدمات تجاری ویترین نت

بسته حرفه ای /شش ماهه

۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان

با احتساب ۹% ارزش افزوده

انتخاب و پرداخت
۱۶% تخفیف

بسته حرفه ای / سالانه

۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

با احتساب ۹% ارزش افزوده

انتخاب و پرداخت

بسته پلاس / سالانه

۲۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

با احتساب ۹% ارزش افزوده

انتخاب و پرداخت

درج محصول توسط تامین کننده (نامحدود)

نوشتن نقدو بررسی و درج محصول توسط ویترین نت

۸ محصول (رایگان) ۸ محصول (رایگان) ۱۲ محصول (رایگان)

ویترین دیجیتالی ( مینی وبسایت اختصاصی)

فروش اقساطی از طریق ویترین نت

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

دریافت نشان تامین کننده تایید شده

نمایش ویدیو معرفی شرکت

بنر صفحه دسته بندی

۲ عدد (یکماهه)

دریافت RFQ (استعلام قیمت)

۲۰ درخواست در ماه ۲۰ درخواست در ماه ۵۰ درخواست در ماه

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

۱۰۰ پله ۲۰۰ پله ۱۰۰۰ پله
انتخاب و پرداخت
انتخاب و پرداخت
انتخاب و پرداخت

دسترسی به ده ها هزار خریدار از سراسر کشور

بسته حرفه ای / شش ماهه

۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان

با احتساب ۹% ارزش افزوده

انتخاب و پرداخت

درج محصول توسط تامین کننده (نامحدود)

نوشتن نقدو بررسی و درج محصول توسط ویترین نت

۸ محصول (رایگان)

ویترین دیجیتالی ( مینی وبسایت اختصاصی)

فروش اقساطی از طریق ویترین نت

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

دریافت نشان تامین کننده تایید شده

نمایش ویدیو معرفی شرکت

بنر صفحه دسته بندی

دریافت RFQ (استعلام قیمت)

۲۰ درخواست در ماه

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

۱۰۰ پله
۱۶% تخفیف

بسته حرفه ای / سالانه

۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

با احتساب ۹% ارزش افزوده

انتخاب و پرداخت

درج محصول توسط تامین کننده (نامحدود)

نوشتن نقدو بررسی و درج محصول توسط ویترین نت

۸ محصول (رایگان)

ویترین دیجیتالی ( مینی وبسایت اختصاصی)

فروش اقساطی از طریق ویترین نت

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

دریافت نشان تامین کننده تایید شده

نمایش ویدیو معرفی شرکت

بنر صفحه دسته بندی

دریافت RFQ (استعلام قیمت)

۲۰ درخواست در ماه

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

۲۰۰ پله

بسته پلاس / سالانه

۲۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

با احتساب ۹% ارزش افزوده

انتخاب و پرداخت

درج محصول توسط تامین کننده (نامحدود)

نوشتن نقدو بررسی و درج محصول توسط ویترین نت

۱۲ محصول (رایگان)

ویترین دیجیتالی ( مینی وبسایت اختصاصی)

فروش اقساطی از طریق ویترین نت

نحوه ارتباط با خریداران از طریق پنل، واتس اپ و شماره تماس

دریافت نشان تامین کننده تایید شده

نمایش ویدیو معرفی شرکت

بنر صفحه دسته بندی

۲ عدد (یکماهه)

دریافت RFQ (استعلام قیمت)

۵۰ درخواست در ماه

پله (نمایش محصولات بالاتر از رقبا)

۱۰۰۰ پله
دانلود لیست قیمت خدمات ویترین نت