معرفی آویژه ماشین

  • عضو ویژه از سال 1397

شرکت آویژه ماشین با هدف فعالیت در تمامی شاخه های کشاورزی تلاش دارد تا هر ساله با ارائه محصولی جدید نیازی از نیازهای مکانیزاسیون کشور را مرتفع نماید. فنون خاک ورزی و الگوهای مرسوم کم بازده، کاشت با هزینه و پرت زمانی بالا در عین دقت کم نیروی انسانی و برداشت با هزینه انسانی بالا هرکدام نیاز به اقدامات مقتضی دارند.
روشهای نوین کشاورزی کمک می کنند تا:
1- اندک آب باقی مانده را در مسیر درست مصرف کنیم.
2- منابع موجود در خاک را از بین نبریم.
3- هزینه های بالای کاشت و داشت و برداشت را کنترل کنیم.

ارسال پیام برای فروشنده

همچنین میخواهم تا
ادامه

درباره آویژه ماشین

جهت تایید شماره موبایل خود، کد چهار رقمی ارسال شده را در زیر وارد کنید.

ارسال مجدد اصلاح شماره موبایل