فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضویت الماسی

?

نوع عضویت

عضویت طلایی

?

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
استان های تامین کننده
تهران
خوزستان
ابعاد بیرونی (میلی متر )
158x158 میلی متر
178x178 میلی متر
213x213 میلی متر
600*600 میلی متر
725 *725 میلی متر
725 * 725 میلی متر
ولتاژ (ولت )
220 ولت
380 ولت
وزن (گرم)
450 گرم
550 گرم
600 گرم
850 گرم
950 گرم
4200 گرم
5400 گرم
5500 گرم
11000 گرم
15000 گرم
15500 گرم
سرعت موتور (RPM)
900 RPM
1400 RPM
2400 RPM
جریان (آمپر)
0.4 آمپر
1.1 آمپر
2.2 آمپر
3.3 آمپر
0.08 آمپر
0.09 آمپر
0.13 آمپر
0.18 آمپر
0.52 آمپر
0.60 آمپر
0.68 آمپر
1.50 آمپر
تعداد پره (عدد)
6 عدد
هوادهی (مترمکعب در ساعت )
85 مترمکعب در ساعت
95 مترمکعب در ساعت
210 مترمکعب در ساعت
215 مترمکعب در ساعت
240 مترمکعب در ساعت
243 مترمکعب در ساعت
300 مترمکعب در ساعت
402 مترمکعب در ساعت
1500 مترمکعب در ساعت
2100 مترمکعب در ساعت
2200 مترمکعب در ساعت
2600 مترمکعب در ساعت
5900 مترمکعب در ساعت
8200 مترمکعب در ساعت
8500 مترمکعب در ساعت
10000 مترمکعب در ساعت
میزان صدا (دسیبل)
39 دسیبل
44 دسیبل
45 دسیبل
46 دسیبل
47 دسیبل
50 دسیبل
58 دسیبل
70 دسیبل
دمپر
خودکار
نوع کولر گازی
دیواری
ایستاده
سقفی
نوع
خانگی/ اداری
صنعتی
توان مصرفی (وات)
40 وات
600 وات
تعداد فیلتر
4
6
هوادهی (CFM)
4400 CFM
ظرفیت سرمایشی (BTU/h)
1512 BTU/h
2268 BTU/h
2318 BTU/h
4336 BTU/h
6174 BTU/h
7560 BTU/h
8600 BTU/h
9000 BTU/h
11177 BTU/h
12095 BTU/h
14187 BTU/h
31000 BTU/h
محدوده مساحت تحت پوشش (سانتی متر)
15-25 m² سانتی متر
پرتابل است سانتی متر
ظرفیت گرمایشی (BTU/h)
1512 BTU/h
2394 BTU/h
2520 BTU/h
3149 BTU/h
4788 BTU/h
7093 BTU/h
7560 BTU/h
9000 BTU/h
9458 BTU/h
11607 BTU/h
12095 BTU/h
34000 BTU/h
حجم هوای خروجی (مترمکعب در ساعت)
800 مترمکعب در ساعت
حسگر گرد و غبار
تایمر
حسگر بو
فیلتر ضد آلرژی
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 1200 CFM
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 1200 CFM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

20,838,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 1000 CFM
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 1000 CFM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

18,702,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 800 CFM
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 800 CFM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

13,774,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه عرق گیری و تقطیر
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 600 CFM
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 600 CFM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

10,226,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 400 CFM
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 400 CFM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,230,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 300 CFM
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 300 CFM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

8,564,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 200 CFM
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 200 CFM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

7,803,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فن کویل زمینی بالازن مکش از زیر با سینی گالوانیزه طرح صبا 1200 CFM مدل 22082
فن کویل زمینی بالازن مکش از زیر با سینی گالوانیزه طرح صبا 1200 CFM مدل 22082

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,526,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فن کویل زمینی بالازن مکش از زیر با سینی گالوانیزه طرح صبا 1000 CFM مدل 22077
فن کویل زمینی بالازن مکش از زیر با سینی گالوانیزه طرح صبا 1000 CFM مدل 22077

حداقل سفارش: 1 دستگاه

11,426,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فن کویل زمینی بالازن مکش از زیر با سینی گالوانیزه طرح صبا 800 CFM مدل 22076
فن کویل زمینی بالازن مکش از زیر با سینی گالوانیزه طرح صبا 800 CFM مدل 22076

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,283,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فن کویل زمینی بالازن مکش از زیر با سینی گالوانیزه طرح صبا 600CFM مدل 22071
فن کویل زمینی بالازن مکش از زیر با سینی گالوانیزه طرح صبا 600CFM مدل 22071

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,733,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فن کویل زمینی بالازن مکش از زیر با سینی گالوانیزه طرح صبا 400 CFM مدل 22070
فن کویل زمینی بالازن مکش از زیر با سینی گالوانیزه طرح صبا 400 CFM مدل 22070

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,152,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

RFQ
نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز