× در حال حاضر هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.
مواد اولیه پتروشیمی

مواد اولیه پتروشیمی

صنعت های پتروشیمی که امروزه بسیار بیشتر از گذشته نامشان را می شنویم، قسمتی از فرایند صنعت های شیمیایی هستند که از مواد به دست آمده از نفت یا گاز خام فرآورده های شیمیایی تولید می کنند. محصول های صنعت پتروشیمی به دو گروه مواد بالا دستی پایه و مواد پایین دستی تقسیم می شوند و مبنای این تقسیم بندی تفاوت محصولات این دو گروه در مشخصه هایی مانند پیچیدگی ها و سختی های فرآوری تولید آن ها و مراحل نهایی بازار مخصوص مصرفی آن ها می باشد.

مواد اولیه ی پتروشیمی دقیقاً چه چیزی هستند؟
این ماده ها در واقع امر همان مواد خام و اولیه ای هستند که از استخراج کردن نفت و گاز خام به دست می آیند و از آن ها با عنوان محصولات و مواد جانبی ای که در تولید کردن مواد گوناگون کاربرد دارند، در صنایع گوناگون استفاده می شود. در واقع از نفت خام بعد از غنی سازی کردن آن، محصولاتی مثل بنزین استخراج می شود و بقیه ی مشتقاتی که در ترکیب نفت غنی شده باقی مانده است، به عنوان مواد اولیه ی بسیاری از صنایع بهداشتی، کشاورزی، دارو سازی، لاستیک سازی و صنایع تولید و بازیافت پلاستیک و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

دلیل اهمیت و کارایی مواد اولیه ی پتروشیمی چیست؟
این مواد جزو مهم ترین و ضروری ترین اجزای بیشتر صنایع به حساب می آیند و هر تغییر و دگرگونی ای که در کیفیت یا کمیت این مواد ایجاد شود، تأثیر مستقیمی روی وضعیت صنعت های گوناگون خواهد گذاشت. در بسیاری از کشور ها محدودیت ها و موانع قانونی بسیاری برای صادر کردن مواد اولیه ی پتروشیمی وضع شده است، به دلیل اینکه قیمت مواد پتروشیمی خام در قیاس با ارزش افزوده ای که می تواند در اختیار تولیدات صنایع مختلف قرار دهد بسیار پایین است و صادر کردن آن برای کشور ها تقریباً هیچ گونه صرفه ی اقتصادی در پی نخواهد داشت.
بسیاری از شرکت های سهامی نفت، مواد پتروشیمی اولیه ی خود را در بورس مورد معامله و فروش قرار می دهند و خریداران سهام می توانند به تعداد دلخواه خود از این سهم ها خریداری نمایند.

چه عواملی می تواند میزان بهره وری مواد اولیه ی پتروشیمی را افزایش دهد؟
اگر در تولید محصولات متفاوت در صنعت های گوناگونی که از مواد اولیه ی پتروشیمی برای تولیدات خود استفاده می کنند، از تکنولوژی ها و دستگاه های به روز و پیشرفته استفاده شود، میزان تولیدات و کیفیت آن ها تا میزان قابل توجهی افزایش و بهبود خواهد یافت. در این صورت تولید کنندگان می توانند به جای صادرات ماده ی خام و اولیه ی مواد پتروشیمی، محصولات حاصل از آن ها را صادر کنند و میزان بهره وری و سود اقتصادی خود را چندین برابر افزایش دهند.

تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

; مشاوره رایگان