فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضویت الماسی

?

نوع عضویت

عضویت طلایی

?

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
ظرفیت ورودی (کیلوگرم)
1 کیلوگرم
2 کیلوگرم
3 کیلوگرم
4 کیلوگرم
5 کیلوگرم
7 کیلوگرم
8 کیلوگرم
9 کیلوگرم
10 کیلوگرم
15 کیلوگرم
20 کیلوگرم
25 کیلوگرم
30 کیلوگرم
35 کیلوگرم
40 کیلوگرم
45 کیلوگرم
50 کیلوگرم
60 کیلوگرم
70 کیلوگرم
0.3 کیلوگرم
0.4 کیلوگرم
0.5 کیلوگرم
0.7 کیلوگرم
0/5 کیلوگرم
0/6 کیلوگرم
1.5 کیلوگرم
100 کیلوگرم
150 کیلوگرم
180 کیلوگرم
2.5 کیلوگرم
200 کیلوگرم
300 کیلوگرم
400 کیلوگرم
600 کیلوگرم
800 کیلوگرم
2 تن کیلوگرم
2500 کیلوگرم
0/250 کیلوگرم
۰/۳۵۰ کیلوگرم
0/500 کیلوگرم
10-15 کیلوگرم
20-25 کیلوگرم
40-80 کیلوگرم
50-60 کیلوگرم
30تا50 کیلوگرم
100-400 کیلوگرم
110-150 کیلوگرم
500 گرم کیلوگرم
30 تا 40 کیلوگرم
35 تا 40 کیلوگرم
5000-3000 کیلوگرم
250 کیلو گرم کیلوگرم
از 2 کیلو گرم تا 400 کیلوگرم
تا 5کیلوگرم، بستگی به مواد دارد. کیلوگرم
ظرفیت خروجی (کیلوگرم در ساعت)
1 کیلوگرم در ساعت
2 کیلوگرم در ساعت
3 کیلوگرم در ساعت
4 کیلوگرم در ساعت
5 کیلوگرم در ساعت
7 کیلوگرم در ساعت
8 کیلوگرم در ساعت
9 کیلوگرم در ساعت
10 کیلوگرم در ساعت
15 کیلوگرم در ساعت
20 کیلوگرم در ساعت
25 کیلوگرم در ساعت
30 کیلوگرم در ساعت
40 کیلوگرم در ساعت
45 کیلوگرم در ساعت
50 کیلوگرم در ساعت
60 کیلوگرم در ساعت
70 کیلوگرم در ساعت
90 کیلوگرم در ساعت
0.3 کیلوگرم در ساعت
0.5 کیلوگرم در ساعت
0.7 کیلوگرم در ساعت
0/5 کیلوگرم در ساعت
0/6 کیلوگرم در ساعت
1.2 کیلوگرم در ساعت
1.5 کیلوگرم در ساعت
1/5 کیلوگرم در ساعت
100 کیلوگرم در ساعت
120 کیلوگرم در ساعت
150 کیلوگرم در ساعت
200 کیلوگرم در ساعت
2تن کیلوگرم در ساعت
300 کیلوگرم در ساعت
400 کیلوگرم در ساعت
500 کیلوگرم در ساعت
600 کیلوگرم در ساعت
0.75 کیلوگرم در ساعت
1.04 کیلوگرم در ساعت
1.25 کیلوگرم در ساعت
1200 کیلوگرم در ساعت
6.25 کیلوگرم در ساعت
20-25 کیلوگرم در ساعت
20-30 کیلوگرم در ساعت
3.125 کیلوگرم در ساعت
50-40 کیلوگرم در ساعت
55-70 کیلوگرم در ساعت
110-150 کیلوگرم در ساعت
25الی35 کیلوگرم در ساعت
40تا150 کیلوگرم در ساعت
از 20الی 1000 کیلو در ساعت کیلوگرم در ساعت
دور موتور (دور در دقیقه)
25 دور در دقیقه
300 دور در دقیقه
1800 دور در دقیقه
2000 دور در دقیقه
2200 دور در دقیقه
2800 دور در دقیقه
3000 دور در دقیقه
3600 دور در دقیقه
4000 دور در دقیقه
4500 دور در دقیقه
12000 دور در دقیقه
14000 دور در دقیقه
15000 دور در دقیقه
18000 دور در دقیقه
19000 دور در دقیقه
20000 دور در دقیقه
22000 دور در دقیقه
24000 دور در دقیقه
25000 دور در دقیقه
26000 دور در دقیقه
27000 دور در دقیقه
28000 دور در دقیقه
30000 دور در دقیقه
32000 دور در دقیقه
34000 دور در دقیقه
35000 دور در دقیقه
قدرت موتور (اسب بخار)
. اسب بخار
1 اسب بخار
2 اسب بخار
3 اسب بخار
4 اسب بخار
5 اسب بخار
6 اسب بخار
10 اسب بخار
20 اسب بخار
40 اسب بخار
0.6 اسب بخار
0/5 اسب بخار
1.3 اسب بخار
1.5 اسب بخار
1.6 اسب بخار
2.6 اسب بخار
3.2 اسب بخار
3.3 اسب بخار
3.5 اسب بخار
4.1 اسب بخار
4.6 اسب بخار
5.4 اسب بخار
5.5 اسب بخار
5.6 اسب بخار
1.13 اسب بخار
1.20 اسب بخار
1.61 اسب بخار
1/34 اسب بخار
1400 اسب بخار
2.68 اسب بخار
2300 اسب بخار
2400 اسب بخار
3.35 اسب بخار
3.75 اسب بخار
3500 اسب بخار
4.69 اسب بخار
4000 اسب بخار
4200 اسب بخار
4400 اسب بخار
1500w اسب بخار
2200w اسب بخار
2800w اسب بخار
2200 W اسب بخار
1.2 amp اسب بخار
500 وات اسب بخار
3500 وات اسب بخار
دو موتور 20 اسب اسب بخار
از 1اسب الی60 اسب بخار اسب بخار
موتور آسیاب 15 و سانتر 3 اسب بخار
دستگاه آسیاب عطاری نیمه صنعتی مدل 1000
دستگاه آسیاب عطاری نیمه صنعتی مدل 1000

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب عطاری نیمه صنعتی مدل 1000

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب عطاری گهواره ای  سه لیتری 1500گرمی
دستگاه آسیاب عطاری گهواره ای سه لیتری 1500گرمی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,550,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
آسیاب صنعتی عطاری (تیغه استیل، دو مرحله خردایش همزمان)
آسیاب صنعتی عطاری (تیغه استیل، دو مرحله خردایش همزمان)

حداقل سفارش: 1 دستگاه

24,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه عرق گیری و تقطیر
دستگاه آسیاب عطاری مدل گهواره ای رومیزی
دستگاه آسیاب عطاری مدل گهواره ای رومیزی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,900,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب عطاری مدل گهواره ای رومیزی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,900,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب گهواره ای 3 لیتری  فیدار مدل F 1500
دستگاه آسیاب گهواره ای 3 لیتری فیدار مدل F 1500

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,249,000
عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب عطاری مدل 3000
دستگاه آسیاب عطاری مدل 3000

حداقل سفارش: 1 دستگاه

8,350,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب عطاری مدل 3000

حداقل سفارش: 1 دستگاه

8,350,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب صنعتی همه کاره
دستگاه آسیاب صنعتی همه کاره

حداقل سفارش: 1 دستگاه

27,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب صنعتی همه کاره

حداقل سفارش: 1 دستگاه

27,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب مخزنی 1000 گرمی گرید A
دستگاه آسیاب مخزنی 1000 گرمی گرید A

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,500,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب مخزنی 1000 گرمی گرید A

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,500,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب عطاری استیل مدل 2000
دستگاه آسیاب عطاری استیل مدل 2000

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب عطاری استیل مدل 2000

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب مخزنی 500 گرم گرید A
دستگاه آسیاب مخزنی 500 گرم گرید A

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب مخزنی 500 گرم گرید A

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب عطاری یک کیلویی الاکلنگی
دستگاه آسیاب عطاری یک کیلویی الاکلنگی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

16,600,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب عطاری یک کیلویی الاکلنگی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

16,600,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب عطاری چکشی سه اسب توربو
دستگاه آسیاب عطاری چکشی سه اسب توربو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

15,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه آسیاب عطاری چکشی سه اسب توربو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

15,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
پرسش های متداول

پره ای دنده ای / چکشی / پین میل

تمامی مواد انواع غلات و ادویجات و مواد معدنی

از 1 اسب بخار تا 15 اسب بخار می باشد.

دستگاه های آسیاب رومیزی برای ظرفیت های خانگی و فروشگاهی و دستگاه های ایستاده با ظرفیت کارگاهی تولید شده اند.

تیغه ها استیل یا فولادی هستن

دستگاه ها یا بدنه استیل هستن یا گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک

با دستگاه آسیاب تمام محصولات و مواد غذایی به جز مواد خیلی خشک و سفت (مثل شاخه درخت) را می‌توان آسیاب کرد.
موادی مانند زردچوبه، زنجبیل، سنجد، گندم و جو، سنگ نمک و ... با این دستگاه آسیاب به راحتی پودر می‌شوند.

دستگاه آسیاب در ظرفیت‌های متفاوتی وجود دارند و بنا به کاربرد متفاوت هستند.
کمترین ظرفیت دستگاه آسیاب برای دستگاه آسیاب عطاری است که 1.5 لیتر است و بازدهی آنها 5 تا 10 کیلوگرم در روز است.

دستگاه آسیاب در دو نوع آسیاب چکشی و آسیاب پروانه‌ای یا پره‌ای در بازار وجود دارند. که دستگاه آسایب چکشی نسبت به آسیاب پروانه قوی تر و صنعتی تر است.

دستگاه آسیاب مواد غذایی

دستگاه آسیاب مواد غذایی چیست؟

دستگاه آسیاب مواد غذایی از جمله ماشین آلات آماده سازی محصول است و دستگاهی برای خرد کردن مواد جامد به قطعات کوچک‌تر است و برای آسیاب کردن انواع ادویه جات، قهوه و دیگر محصولات غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. آسیاب یا خردکن مهم‌ترین قسمت دستگاه آسیاب است و عمل چرخش تیغه برای خرد کردن یا آرد کردن را انجام می‌دهند. در صنایع غذایی دستگاه آسیاب به دو دسته کلی دستگاه آسیاب صنعتی و دستگاه آسیاب عطاری تقسیم می‌شوند. دستگاه آسیاب صنعتی و دستگاه آسیاب عطاری برای تولید با ظرفیت بالا و تولید با ظرفیت بالا کاربرد دارند. 

انواع دستگاه آسیاب مواد غذایی

دستگاه آسیاب ادویه جات یا دستگاه آسیاب زردچوبه

دستگاه آسیاب ادویه که نوعی دستگاه آسیاب دانه‌های سخت است برای خرد کردن و پودر کردن انواع ادویه مانند زردچوبه، فلفل، سماق، زنجبیل، زیر و ..... کاربرد دارد. دستگاه آسیاب ادویه بیشتر با نام دستگاه آسیاب زردچوبه شناخته می‌شود. امروزه بیشتر عطاری ها با خرید یک دستگاه آسیاب ادویه جات سعی می‌کنند انواع ادویه را در حضور مشتری آسیاب کنند و تحویل دهند.

دستگاه آسیاب گندم و جو

با توجه به مصرف زیاد گندم و جو، دستگاه آسیاب گندم یکی از پرکاربرد ترین دستگاه‌های آسیاب صنعتی است که عملیات آسیاب گندم را بسیار راحت کرده است. در گذشته آسیاب گندم به طور سنتی و دستی انجام می‌شد که وقت و انرژی زیادی از تولیدکنندگان گندم می‌گرفت. ولی امروزه با استفاده از دستگاه آسیاب گندم این کار به سرعت و کیفیت بیشتری انجام می‌شود.

دستگاه آسیاب تیغه ای

از دستگاه آسیاب تیغه ای برای آسیاب کردن مواد غذایی نرم تر استفاده می شود. این دستگاه های آسیاب با استفاده از تیغه های بسیار تیز و برنده خود مواد غذایی را تبدیل به پودر می کنند. معمولا از دستگاه آسیاب تیغه ای برای آسیاب کردن انواع سبزیجات خشک و همچنین سیر استفاده می شود. این آسیاب ها در مقیاس صنعتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند و در شرکت هایی که نیاز به طعم دهنده های طبیعی دارند، به کار گرفته می شوند.

دستگاه آسیاب چکشی

دستگاه آسیاب چکشی برخلاف دستگاه آسیاب تیغه ای از ضربه زدن برای خرد کردن مواد غذایی استفاده می کند. انواع مغز ها همانند فندق، قهوه و گردو سخت هستند و با استفاده از تیغه نمی توان آن ها را به اندازه پودر در آورد. برای همین از دستگاه آسیاب چکشی با قابلیت وارد کردن ضربه برای پودر کردن مواد غذایی مختلف استفاده می شود. آسیاب چکشی نیز استفاده های صنعتی زیادی دارد و تمامی کارخانه های تولید ادویه و طعم دهنده های طبیعی از این دستگاه ها در خط تولید خود استفاده می کنند.

دستگاه آسیاب سنجد

دستگاه آسیاب تقریبا هر نوع ماده غذایی و محصولی را آسیاب می‌کند. یکی از این مواد سنجد است. بعضی از انواع دستگاه آسیاب قابلیت پودر کردن سنجد را حتی با هسته دارند. دستگاه آسیاب سنجد را می‌توان با هر ظرفیت و بازدهی تهیه کرد.

کاربردهای دستگاه آسیاب مواد غذایی

•  آسیاب انواع خشکبار
•  آسیاب سیر و سبزیجات خشک
•  آسیاب شکر
•  آسیاب گندم
•  آسیاب قهوه
•  آسیاب ادویه جات

قیمت دستگاه آسیاب صنعتی و آسیاب ادویه جات در ویترین نت

دستگاه آسیاب مواد غذایی انواع مختلفی دارد و براساس ظرفیت و کارکردی که دارد قیمت گذاری و به فروش می رسد. این محصولات به دلیل پرکاربرد بودن در صنایع غذایی مختلف توسط تامین کنندگان و تولید کنندگان گوناگونی به بازار عرضه می شود. ویترین نت به عنوان پلتفرم آنلاین خرید و فروش B2B این امکان را فراهم کرده است تا از طریق آن بتوانید خریدی بی واسطه و مطمئن را تجربه کنید. همچنین از طریق سیستم RFQ ویترین نت می توانید به راحتی استعلام قیمت محصولات مختلف را دریافت کنید و بعد از بررسی قیمت محصولات خرید به صرفه داشته باشید. 

تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

RFQ
تولیدی صنعتی رایان ماشین
تولیدی صنعتی رایان ماشین
دستگاه شیرینک پک تمام اتوماتیک با نوار ۹۰ درجه
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

تولیدی صنعتی رایان ماشین

09125285988

کاربر عزیز

RFQ ( استعلام قیمت )