فیلتر و دسته بندی‌ها
قیمت (تومان)

فقط تخفیف دار ها
فقط کالاهای موجود
استان های تامین کننده
تهران
ظرفیت ورودی (کیلوگرم)
1 کیلوگرم
2 کیلوگرم
3 کیلوگرم
5 کیلوگرم
7 کیلوگرم
8 کیلوگرم
10 کیلوگرم
30 کیلوگرم
40 کیلوگرم
50 کیلوگرم
60 کیلوگرم
0.3 کیلوگرم
0.4 کیلوگرم
0.5 کیلوگرم
0.7 کیلوگرم
0/5 کیلوگرم
0/6 کیلوگرم
1.5 کیلوگرم
100 کیلوگرم
2.5 کیلوگرم
2500 کیلوگرم
35 تا 40 کیلوگرم
تا 5کیلوگرم، بستگی به مواد دارد. کیلوگرم
ظرفیت خروجی (کیلوگرم در ساعت)
1 کیلوگرم در ساعت
2 کیلوگرم در ساعت
3 کیلوگرم در ساعت
4 کیلوگرم در ساعت
7 کیلوگرم در ساعت
8 کیلوگرم در ساعت
10 کیلوگرم در ساعت
15 کیلوگرم در ساعت
20 کیلوگرم در ساعت
25 کیلوگرم در ساعت
30 کیلوگرم در ساعت
40 کیلوگرم در ساعت
45 کیلوگرم در ساعت
50 کیلوگرم در ساعت
90 کیلوگرم در ساعت
0.3 کیلوگرم در ساعت
0.5 کیلوگرم در ساعت
0.7 کیلوگرم در ساعت
0/5 کیلوگرم در ساعت
0/6 کیلوگرم در ساعت
1.2 کیلوگرم در ساعت
1.5 کیلوگرم در ساعت
1/5 کیلوگرم در ساعت
150 کیلوگرم در ساعت
300 کیلوگرم در ساعت
400 کیلوگرم در ساعت
500 کیلوگرم در ساعت
0.75 کیلوگرم در ساعت
1.04 کیلوگرم در ساعت
1.25 کیلوگرم در ساعت
6.25 کیلوگرم در ساعت
20-25 کیلوگرم در ساعت
3.125 کیلوگرم در ساعت
55-70 کیلوگرم در ساعت
110-150 کیلوگرم در ساعت
25الی35 کیلوگرم در ساعت
دور موتور (دور در دقیقه)
25 دور در دقیقه
1800 دور در دقیقه
2000 دور در دقیقه
2200 دور در دقیقه
2800 دور در دقیقه
3000 دور در دقیقه
3600 دور در دقیقه
4000 دور در دقیقه
4500 دور در دقیقه
12000 دور در دقیقه
14000 دور در دقیقه
18000 دور در دقیقه
19000 دور در دقیقه
20000 دور در دقیقه
24000 دور در دقیقه
25000 دور در دقیقه
27000 دور در دقیقه
28000 دور در دقیقه
30000 دور در دقیقه
32000 دور در دقیقه
35000 دور در دقیقه
قدرت موتور (اسب بخار)
1 اسب بخار
3 اسب بخار
5 اسب بخار
10 اسب بخار
20 اسب بخار
0.6 اسب بخار
1.3 اسب بخار
1.5 اسب بخار
1.6 اسب بخار
2.6 اسب بخار
3.2 اسب بخار
3.3 اسب بخار
3.5 اسب بخار
4.1 اسب بخار
4.6 اسب بخار
5.4 اسب بخار
5.5 اسب بخار
5.6 اسب بخار
1.13 اسب بخار
1.20 اسب بخار
1.61 اسب بخار
1/34 اسب بخار
2.68 اسب بخار
2300 اسب بخار
2400 اسب بخار
3.35 اسب بخار
3.75 اسب بخار
3500 اسب بخار
4.69 اسب بخار
4000 اسب بخار
4200 اسب بخار
4400 اسب بخار
1500w اسب بخار
2200w اسب بخار
2800w اسب بخار
موتور آسیاب 15 و سانتر 3 اسب بخار
دستگاه آسیاب عطاری برند فیدار مدل F1100
دستگاه آسیاب عطاری برند فیدار مدل F1100

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,350,000
عضویت از 2 سال پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب عطاری برند فیدار مدل F1100

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,350,000
عضویت از 2 سال پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب عطاری گهواره ای سه لیتری 1500گرمی
دستگاه آسیاب عطاری گهواره ای سه لیتری 1500گرمی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,950,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب برقی صنعتی 350 گرمی
دستگاه آسیاب برقی صنعتی 350 گرمی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,737,000
3%
3,624,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب برقی صنعتی 350 گرمی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,737,000
3%
3,624,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
فروش در ویترین نت
دستگاه آسیاب برقی صنعتی 500 گرمی
دستگاه آسیاب برقی صنعتی 500 گرمی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,370,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب برقی صنعتی 500 گرمی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,370,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب عطاری 150گرمی
دستگاه آسیاب عطاری 150گرمی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

2,185,000
3%
2,119,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب عطاری 150گرمی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

2,185,000
3%
2,119,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب برقی صنعتی1500 گرمی
دستگاه آسیاب برقی صنعتی1500 گرمی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,612,000
3%
6,413,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب برقی صنعتی1500 گرمی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,612,000
3%
6,413,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب عطاری رومیزی مدل TS 1300
دستگاه آسیاب عطاری رومیزی مدل TS 1300

حداقل سفارش: 1 دستگاه

2,950,000
عضویت از 3 سال پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب عطاری رومیزی مدل TS 1300

حداقل سفارش: 1 دستگاه

2,950,000
عضویت از 3 سال پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب رومیزی عطاری چکشی مدل 1500
دستگاه آسیاب رومیزی عطاری چکشی مدل 1500

حداقل سفارش: 1 دستگاه

12,500,000
عضویت از 3 سال پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب رومیزی عطاری چکشی مدل 1500

حداقل سفارش: 1 دستگاه

12,500,000
عضویت از 3 سال پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب عطاری نیمه صنعتی 1000 گرمی
دستگاه آسیاب عطاری نیمه صنعتی 1000 گرمی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

5,807,000
3%
5,632,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب عطاری نیمه صنعتی 1000 گرمی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

5,807,000
3%
5,632,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب برقی صنعتی 3500 گرمی
دستگاه آسیاب برقی صنعتی 3500 گرمی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

11,270,000
3%
10,931,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب برقی صنعتی 3500 گرمی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

11,270,000
3%
10,931,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب عطاری2500 گرمی رومیزی
دستگاه آسیاب عطاری2500 گرمی رومیزی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

8,625,000
3%
8,366,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب عطاری2500 گرمی رومیزی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

8,625,000
3%
8,366,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب ادویه یک کیلویی Best
دستگاه آسیاب ادویه یک کیلویی Best

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,400,000
عضویت از 1 سال پیش
ارسال درخواست
دستگاه آسیاب ادویه یک کیلویی Best

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,400,000
عضویت از 1 سال پیش
ارسال درخواست
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

RFQ
تولیدی صنعتی رایان ماشین
تولیدی صنعتی رایان ماشین
دستگاه شیرینک پک تمام اتوماتیک با نوار ۹۰ درجه
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

تولیدی صنعتی رایان ماشین

09125285988

کاربر عزیز

RFQ ( استعلام قیمت )

RFQ ( استعلام قیمت )