فیلتر و دسته بندی‌ها
قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
استان های تامین کننده
اصفهان
البرز
تهران
مشهد
ظرفیت ورودی (کیلوگرم)
1 کیلوگرم
2 کیلوگرم
5 کیلوگرم
10 کیلوگرم
30 کیلوگرم
50 کیلوگرم
60 کیلوگرم
0.4 کیلوگرم
0.5 کیلوگرم
0/6 کیلوگرم
1.5 کیلوگرم
100 کیلوگرم
2.5 کیلوگرم
2500 کیلوگرم
35 تا 40 کیلوگرم
ظرفیت خروجی (کیلوگرم در ساعت)
1 کیلوگرم در ساعت
2 کیلوگرم در ساعت
10 کیلوگرم در ساعت
15 کیلوگرم در ساعت
20 کیلوگرم در ساعت
30 کیلوگرم در ساعت
40 کیلوگرم در ساعت
45 کیلوگرم در ساعت
50 کیلوگرم در ساعت
90 کیلوگرم در ساعت
0.5 کیلوگرم در ساعت
0/5 کیلوگرم در ساعت
0/6 کیلوگرم در ساعت
1.2 کیلوگرم در ساعت
1.5 کیلوگرم در ساعت
1/5 کیلوگرم در ساعت
100 کیلوگرم در ساعت
400 کیلوگرم در ساعت
450 کیلوگرم در ساعت
500 کیلوگرم در ساعت
0.75 کیلوگرم در ساعت
1.04 کیلوگرم در ساعت
1.25 کیلوگرم در ساعت
20-25 کیلوگرم در ساعت
55-70 کیلوگرم در ساعت
110-150 کیلوگرم در ساعت
دور موتور (دور در دقیقه)
1800 دور در دقیقه
2000 دور در دقیقه
2800 دور در دقیقه
3000 دور در دقیقه
4000 دور در دقیقه
4500 دور در دقیقه
14000 دور در دقیقه
18000 دور در دقیقه
19000 دور در دقیقه
20000 دور در دقیقه
24000 دور در دقیقه
25000 دور در دقیقه
27000 دور در دقیقه
28000 دور در دقیقه
32000 دور در دقیقه
قدرت موتور (اسب بخار)
1 اسب بخار
3 اسب بخار
5 اسب بخار
10 اسب بخار
15 اسب بخار
20 اسب بخار
0.6 اسب بخار
1.3 اسب بخار
1.5 اسب بخار
2.6 اسب بخار
3.3 اسب بخار
3.5 اسب بخار
4.1 اسب بخار
4.6 اسب بخار
5.4 اسب بخار
5.5 اسب بخار
5.6 اسب بخار
1.13 اسب بخار
1.20 اسب بخار
1/34 اسب بخار
2.68 اسب بخار
2400 اسب بخار
3.35 اسب بخار
3.75 اسب بخار
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
    مقایسه
    تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

    کد تایید را وارد کنید .

    مشاوره رایگان