ماشین سازی عدیلی

ماشین سازی عدیلی

نوع عضویت

عضو ویژه طلایی

تولید کننده / عضویت از 5 سال پیش
فعال در حوزه : دستگاه بسته بندی پیلوپک , دستگاه بسته بندی لوازم پزشکی-سلفون از رو, دستگاه تقسیم کن, دستگاه میکسر تنباکو, , خط تولید و بسته بندی تنباکو, دستگاه خرد کن تنباکو, دستگاه بسته بندی تنباکو-سلفون از زیر, دستگاه بسته بندی نان-سلفون از زیر, دستگاه بسته بندی قاشق و چنگال-سلفون از زیر, دستگاه بسته بندی خرما-سلفون از زیر, دستگاه بسته بندی دستکش-سلفون از زیر, دستگاه بسته بندی لواشک-سلفون از زیر, دستگاه بسته بندی ساندویچ-سلفون از زیر, دستگاه بسته بندی دو طرف دوخت, دستگاه بسته بندی چهار طرف دوخت
ماشین سازی عدیلی

ماشین سازی عدیلی

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

تولید کننده / عضویت از 5 سال پیش
https://vitrinnet.com/adilipack

محصولات ماشین سازی عدیلی

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضو ویژه طلایی

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
دستگاه بسته بندی نبات چوبی
دستگاه بسته بندی نبات چوبی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

20,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی نبات چوبی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

20,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی گاز استریل
دستگاه بسته بندی گاز استریل

حداقل سفارش: 1 دستگاه

12,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی گاز استریل

حداقل سفارش: 1 دستگاه

12,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی صابون دوطرف دوخت
دستگاه بسته بندی صابون دوطرف دوخت

حداقل سفارش: 1 دستگاه

12,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی صابون دوطرف دوخت

حداقل سفارش: 1 دستگاه

12,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی دستکش
دستگاه بسته بندی دستکش

حداقل سفارش: 1 دستگاه

20,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی دستکش

حداقل سفارش: 1 دستگاه

20,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی لواشک ورقه ای
دستگاه بسته بندی لواشک ورقه ای

حداقل سفارش: 1 دستگاه

20,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی لواشک ورقه ای

حداقل سفارش: 1 دستگاه

20,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی ساندویچ سرد
دستگاه بسته بندی ساندویچ سرد

حداقل سفارش: 1 دستگاه

35,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی ساندویچ سرد

حداقل سفارش: 1 دستگاه

35,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی کیک مجهز به فتوسل
دستگاه بسته بندی کیک مجهز به فتوسل

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی کیک مجهز به فتوسل

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی نقل
دستگاه بسته بندی نقل

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی نقل

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی نودل
دستگاه بسته بندی نودل

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی نودل

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی تنباکو
دستگاه بسته بندی تنباکو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

30,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی تنباکو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

30,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی سوهان عسلی اتوماتیک دارای PLC
دستگاه بسته بندی سوهان عسلی اتوماتیک دارای PLC

حداقل سفارش: 1 دستگاه

20,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی نان پیتزا
دستگاه بسته بندی نان پیتزا

حداقل سفارش: 1 دستگاه

37,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه بسته بندی نان پیتزا

حداقل سفارش: 1 دستگاه

37,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز