فیلتر و دسته بندی‌ها
قیمت (تومان)

فقط تخفیف دار ها
فقط کالاهای موجود
نوع عضویت
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

ظرفیت ورودی (لیتر)
6 لیتر
8 لیتر
10 لیتر
12 لیتر
15 لیتر
16 لیتر
17 لیتر
18 لیتر
19 لیتر
20 لیتر
22 لیتر
25 لیتر
27 لیتر
30 لیتر
35 لیتر
40 لیتر
45 لیتر
50 لیتر
55 لیتر
60 لیتر
62 لیتر
65 لیتر
70 لیتر
75 لیتر
80 لیتر
100 لیتر
110 لیتر
120 لیتر
150 لیتر
170 لیتر
200 لیتر
270 لیتر
600 لیتر
800 لیتر
ظرفیت خروجی (لیتر در هر پارت)
1 لیتر در هر پارت
2 لیتر در هر پارت
3 لیتر در هر پارت
4 لیتر در هر پارت
5 لیتر در هر پارت
6 لیتر در هر پارت
7 لیتر در هر پارت
10 لیتر در هر پارت
12 لیتر در هر پارت
15 لیتر در هر پارت
20 لیتر در هر پارت
22 لیتر در هر پارت
25 لیتر در هر پارت
28 لیتر در هر پارت
30 لیتر در هر پارت
40 لیتر در هر پارت
50 لیتر در هر پارت
56 لیتر در هر پارت
60 لیتر در هر پارت
68 لیتر در هر پارت
70 لیتر در هر پارت
0.5 لیتر در هر پارت
0.7 لیتر در هر پارت
1.3 لیتر در هر پارت
1.4 لیتر در هر پارت
1.5 لیتر در هر پارت
1.7 لیتر در هر پارت
100 لیتر در هر پارت
105 لیتر در هر پارت
150 لیتر در هر پارت
189 لیتر در هر پارت
2.1 لیتر در هر پارت
2.5 لیتر در هر پارت
2.8 لیتر در هر پارت
3.2 لیتر در هر پارت
3.5 لیتر در هر پارت
4.5 لیتر در هر پارت
4.9 لیتر در هر پارت
5.5 لیتر در هر پارت
6.5 لیتر در هر پارت
7.5 لیتر در هر پارت
700 لیتر در هر پارت
8.4 لیتر در هر پارت
1.33 لیتر در هر پارت
1.89 لیتر در هر پارت
10.5 لیتر در هر پارت
11.9 لیتر در هر پارت
17.5 لیتر در هر پارت
2.45 لیتر در هر پارت
3.15 لیتر در هر پارت
3.75 لیتر در هر پارت
3.85 لیتر در هر پارت
31.5 لیتر در هر پارت
4.55 لیتر در هر پارت
45.5 لیتر در هر پارت
5.25 لیتر در هر پارت
نوع کندانسور
آبی
برقی
تعداد چفت
1
2
3
4
5
6
7
8
10
ترمومانومتر
دستگاه عرقگیر و گلاب گیر سایز ۱ (۱۰ لیتری )
دستگاه عرقگیر و گلاب گیر سایز ۱ (۱۰ لیتری )

حداقل سفارش: 1 دستگاه

550,000
عضویت از 3 ماه پیش
درخواست مشاوره یا خرید
عضویت از 3 ماه پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 20 لیتری 5 چفت با کندانسور برقی و ترمومانومتر مدل 16204
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 20 لیتری 5 چفت با کندانسور برقی و ترمومانومتر مدل 16204
20 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

2,710,000
4%
2,610,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق‌ گیری 50 لیتری 6 چفت با کنداسور برقی و ترمومانومتر
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق‌ گیری 50 لیتری 6 چفت با کنداسور برقی و ترمومانومتر
50 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,340,000
3%
3,240,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق‌ گیری 50 لیتری 6 چفت با کنداسور برقی و ترمومانومتر
50 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,340,000
3%
3,240,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
استعلام قیمت
دستگاه تقطیر 100 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی مدل 16177
دستگاه تقطیر 100 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی مدل 16177
100 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,500,000
2%
4,400,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر 100 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی مدل 16177
100 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,500,000
2%
4,400,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر و عرق گیری گرانیتی 100 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی
دستگاه تقطیر و عرق گیری گرانیتی 100 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی
100 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

5,050,000
5%
4,800,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر و عرق گیری گرانیتی 100 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی
100 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

5,050,000
5%
4,800,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 150 لیتری ده چفت  با 2 کندانسور برقی
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 150 لیتری ده چفت با 2 کندانسور برقی
150 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

5,500,000
2%
5,400,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 150 لیتری ده چفت با 2 کندانسور برقی
150 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

5,500,000
2%
5,400,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر 50 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی بدون ترمومانومتر مدل 18889
دستگاه تقطیر 50 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی بدون ترمومانومتر مدل 18889
50 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

2,790,000
4%
2,690,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر 50 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی بدون ترمومانومتر مدل 18889
50 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

2,790,000
4%
2,690,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر 10 لیتری 5 چفت با کنداسور برقی مدل 20406
دستگاه تقطیر 10 لیتری 5 چفت با کنداسور برقی مدل 20406
10 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

2,000,000
8%
1,830,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر 10 لیتری 5 چفت با کنداسور برقی مدل 20406
10 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

2,000,000
8%
1,830,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر و عرق‌ گیری 50 لیتری 6 چفت با کندانسور برقی سایز 4 و ترمومانومتر
دستگاه تقطیر و عرق‌ گیری 50 لیتری 6 چفت با کندانسور برقی سایز 4 و ترمومانومتر
50 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,560,000
6%
3,360,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر و عرق‌ گیری 50 لیتری 6 چفت با کندانسور برقی سایز 4 و ترمومانومتر
50 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,560,000
6%
3,360,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 200 لیتری چهار چفت با دو کندانسور برقی
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 200 لیتری چهار چفت با دو کندانسور برقی
200 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,400,000
2%
6,300,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 200 لیتری چهار چفت با دو کندانسور برقی
200 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,400,000
2%
6,300,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری سطلی 50 لیتری با کنداسور برقی و بدون ترمومانومتر
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری سطلی 50 لیتری با کنداسور برقی و بدون ترمومانومتر
50 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,200,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 200 لیتری 4 چفت با 2 کندانسور برقی و ترمومانومتر مدل 21695
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 200 لیتری 4 چفت با 2 کندانسور برقی و ترمومانومتر مدل 21695
200 لیتر ظرفیت ورودی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,580,000
2%
6,480,000
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
عضویت از 2 سال پیش
درخواست مشاوره یا خرید
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
پرسش های متداول

هر نوع گیاه و میوه را با این دستگاه های تقطیر می‌توان عرق گیری کرد .

ظرفیت دستگاه تقطیر وعرق گیری بر اساس حجم مخزن آن تعیین می‌شود که از 6 تا 800 لیتر در ویترین نت موجود است .

میزان خروجی دستگاه تقطیر و عرق گیری به نوع دستگاه ، نوع محصول و مقدار ورودی و نوع کندانسور بستگی دارد.

زمان کار بسته به ظرفیت دستگاه و جنس بدنه و نوع کندانسور از 1 تا 10 ساعت متغیر است .

تمامی دستگاه‌های تقطیر و عرق گیری دارای مخزن آلومینیمی یا استیل هستند .

دستگاه‌های تقطیر و عرق گیری در دو نوع برقی و گازی استفاده می‌شوند.

دستگاه‌های تقطیر گازی بر اساس نوع کندانسور متفاوت عمل می‌کنند : در دستگاه‌های تقطیر گازی با کندانسور برقی، مخزن شامل آب و گیاه مورد نظر روی حرارت مستقیم قرار می‌گیرد و بخار از طریق شلنگ سیلیکونی متصل به کندانسور برقی از طریق فن خنک می‌شود - در دستگاه‌های تقطیر گازی با کندانسور آبی بخار در شلنگ سیلیکونی متصل به کندانسور آبی از طریق آب سرد خنک می‌شود - در دستگاه‌های تقطیر گازی سنتی : مخزن آلومینیمی شامل آب و گیاه روی حرارت مستقیم قرار گرفته و مخزن استیل روی آن چفت می شود و بخار از طریق آب سرد خنک می‌شود.

کندانسور نوعی مبدل حرارتی است که در آنها ماده از گاز به مایع تبدیل می‌شود . دو نوع کندانسور هوا خنک یا کندانسور برقی و کندانسور آب خنک یا کندانسور آبی در دستگاه‌های تقطیر و عرق گیری استفاده می‌شود.

قطعه ای است که نام اصلی آن ترمومانومتر است روی درب مخزن‌های دستگاه تقطیر نصب می‌شود و حرارت و فشار داخل مخزن را در حین فرآیند تقطیر نشان می‌دهد .

دستگاه تقطیر دوجداره یا عرق سرد کن دستگاه تقطیر سنتی است که لوله کندانسور مخروطی دو جداره دارد و باعث می‌شود هنگام فرآیند تقطیر و عرق گیری بخار داخل مخروط لوله بچرخد و عرق سرد تولید ‌شود. در واقع از قسمت خروجی دستگاه تقطیر و عرق گیری، آب سرد وارد لوله دستگاه شده و لوله را خنک می‌کند. در دستگاه عرق گیری و تقطیر دوجداره به دلیل اینکه لوله بلند است، املاح داخل آن جمع می‌شود و با چرخش کندانسور، این املاح وارد عرق یا محصول خروجی نمی‌شود و در نتیجه، عرق تولید شده کیفیت بالاتر و رنگ شفاف تری دارد.
دستگاه عرق گیر تک جداره لوله کوتاه است که همین باعث می‌شود خروجی دستگاه عرق گرم باشد.

با فزایش تعداد گیره ها و چفت ها در دستگاه تقطیر و عرق گیری آب بندی دستگاه بهتر می‌شود و هدر رفت بخار به حداقل می‌رسد.

خیر هر دستگاه با هر میزان حجم مخزن به مقدار 75 درصد ورودی آب و گیاه می‌گیرد.

به ازای هر 1 کیلو گل 1 کیلو خروجی می دهد.

مقدار گیاه نسبت به آب در مخزن باید یک به سه باشد یعنی اگر یک کیلو گیاه یا میوه در مخزن میریزید باید سه تا چهار لیتر آب به آن اضافه کنید.

قطعات لازم برای دستگاه تقطیر و عرق گیری شلنگ سیلیکونی و کابل برق دستگاه‌ها با کندانسورهای برقی است.

فقط دستگاه‌های تقطیر با کندانسور برقی 18 ماه گارانتی دارند .

کندانسور برقی کافیه به برق بزنید و فن ها لوله های مسی رو خنک میکنند و در کندانسور آبی یه سطل آمینیومی هست که باید در آن یخ بریزید.

برای دیدن فشار و دمای داخل دیگ است.

10 لیتری و 15 لیتری و 20 لیتری بله اگر هود خیلی پایین نباشد.

یا شمش آلمینیوم که ایرانی هستند یا تمام استیل که وارداتی میشوند.

اا
 
Detected language : English
 
 

2 الی 2 و نیم لیتر آب

محتویات دیگ حد اکثر باید 70 درصد از دیگ را پر کند.

دستگاه تقطیر و دستگاه عرق گیری

دستگاه تقطیر و عرق گیری صنعتی و خانگی

انواع تقطیر، عرق گیری و گلاب گیری با لیست قیمت به‌روز و مقایسه آنها با نقد و بررسی تخصصی در دسترس شماست. در تنوع بالا دستگاه های تقطیر و عرق گیری صنعتی و خانگی را می‌بینید. دستگاه تقطیر عرقیات گیاهی، گلاب گیری یا عرق گیری یکی از ماشین آلات آماده سازی محصول جذاب است. ایرانی ها با طب سنتی و گیاهی رابطه بسیاری خوبی دارند و یکی از داروهای همیشه تجویز شده در طب سنتی، عرق و عصاره گیاهان مختلف است. از عرق نعنا و بهار نارنج و خارشتر تا دیگر گیاهان، همگی جزء دمنوش‌های محبوب خانواده های ایرانی هستند و هر کدام برای بیماری و مشکلی خاص، داروی بهبودی به شمار می‌روند. دستگاه تقطیر و عرق گیری، برای راحت کردن فرایند تولید عصاره گیاهان و تهیه نوشیدنی‌ها و عرقیات ساخته شده است. این دستگاه ها در اندازه های مختلف در بازار موجود بوده و برای استفاده های خانگی و صنعتی قابل استفاده هستند.

انواع دستگاه تقطیر و عرق گیری و گلاب گیری

دستگاه تقطیر و عرق گیری دو جداره

دستگاه تقطیر و عرق گیری دوجداره یا دستگاه عرق گیری عرق سرد کن دار نوعی از دستگاه تقطیر است که لوله بلند است و داخل لوله کندانسور مخروطی شکلی وجود دارد که در حین عملیات عرق گیری و تقطیر می‌چرخد و عرق و عصاره سرد تولید می‌شود.

دستگاه تقطیر و عرق گیری تک جداره

این دستگاه تقطیر از نوع لوله کوتاه است و به دلیل اینکه کندانسوری ندارد، محصول خروجی و عرق تولید شده؛ گرم است.

دستگاه تقطیر عرقیات گیاهی

دستگاه تقطیر عرقیات گیاهی جهت گلاب گیری و عرق گیری گیاهانی کاربرد دارد که دارای خواص و مزایای دارویی و درمانی هستند. گیاهانی مثل بهارنارنج ،به لیمو ،شربت توت فرنگی ، برگ گردو و دیگر گیاهان. بدین صورت است که بخار حاصل از جوش آمدن گیاه را سرد کرده و آن را تبدیل به مقطر و عرق خالص می کند. مراحل انجام کار توسط دستگاه عرق گیری به صورت زیر است:
دستگاه عرق گیری یا دستگاه تقطیر دارای دو مخزن است که در مخزن بالایی آب و یخ، و در مخزن پایینی گیاهی را که می‌خواهید عرق و مقطر آن را بگیرید؛ می‌ریزید. نسبت آب و یخ و گیاه مورد نظر 1/2 است، یعنی برای مثال اگر دستگاه عرق گیری شما 10 لیتری است، باید 5 لیتر آب و یخ در محفظه بالایی و 5 لیتر(کیلوگرم) گیاه در محفظه پایینی بریزید.
پس از آماده کردن گیاه اولیه، دستگاه تقطیر عرقیات گیاهی را روشن کنید تا با وارد کردن گرما موجب بخار شدن آب و گیاه موجود در آن شود. در هنگام وارد شدن گرما آب به همراه گیاه موجود و عرق آن بخار می شوند و وارد محفظه دیگر دستگاه عرق گیری می شوند. در این محفظه بر اساس سیستم های موجود، عرق گیاه از بخار آب جدا شده و به صورت قطره های کوچک در داخل محفظه مخصوص جمع می شود.

دستگاه گلاب گیری

دستگاه گلاب گیری نام دیگر دستگاه عرق گیری است که برای گرفتن عرق و عصاره گل محمدی از آن استفاده می‌شود. در واقع دستگاه تقطیر یک دستگاه همه جانبه برای تولید انواع عرقیات گیاهی است که مهم‌ترین کاربرد آن برای تولید گلاب است. به دلیل اینکه گلاب از گذشته کاربرد زیادی در آشپزی به خصوص شیرینی پزی دارد، در بسیاری از نقاط ایران که قابلیت کشت گل محمدی وجود دارد، با خرید یک دستگاه گلاب گیری یا عرق گیری، به تولید عرقیات گیاهی یا گلاب می‌پردازند. شهر کاشان بیشترین میزان گلاب را در کشور تولید می‌کند و خرید دستگاه گلاب گیری در این شهر بسیار رواج دارد.در دسته بندی دستگاه تقطیر عرقیات گیاهی می‌توانید به بررسی جزئیات این نوع از دستگاه های صنایع غذایی بپردازید و ماشین آلات آن ها را با هم مقایسه کرده و به خرید آنلاین دستگاه تقطیر و عرق گیری بپردازید.

لیست قمیت دستگاه تقطیر و دستگاه عرق گیری و گلاب گیری در ویترین نت 

خرید دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی چون دستگاه تقطیر و دستگاه عرق گیری و گلاب گیری نیازمند شناخت درست دستگاه براساس نوع کاربری و قیمت محصول است. دریافت لیست قیمت از تامین کنندگان این محصولات به دلیل پراکنندگی و تعداد محدود تامین کنندگان می تواند کمی سخت باشد. ویترین نت با در کنار هم قرار دادن معتبرترین تامین کنندگان توانسته است بهترین خدمات در زمینه قیمت و استعلام قیمت را در اختیار خریداران قرار دهد. سیستم RFQ ویترین نت این امکان را فراهم می کند تا از طریق آن بتوانید استعلام قیمت دستگاه تقطیر و دستگاه عرق گیری و گلاب گیری را دربافت کنید و در هنگام خرید با مناسب ترین قیمت محصول مورد نظر خود را خریداری کنید. 

تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

RFQ
تولیدی صنعتی رایان ماشین
تولیدی صنعتی رایان ماشین
دستگاه شیرینک پک تمام اتوماتیک با نوار ۹۰ درجه
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

تولیدی صنعتی رایان ماشین

09125285988

کاربر عزیز

RFQ ( استعلام قیمت )

RFQ ( استعلام قیمت )