چسب 123 (4 محصول)
چسب 705 آکفیکس گرم 125 mdf 500ml , چسب 123
۳۲,۸۳۳ تومان
حداقل سفارش: 1 کارتن

چسب 1، 2،3 چسب آکفیکس  705 متشکل از  چسب سیانواکریلات با ویسکوزیته بالا و اسپری فعال کننده است.ماهیت ماده پایه این چسب ژل اتیل سیانواکریلات / اسپری هگزان است. کاربرد های چسب 705 آکفیکس گرم 125 mdf 500ml : • چسباندن طیف وسیعی از مواد اعم از سطوح اسیدی یا متخلخل • مصارفی که نیاز به ایجاد اتصالات فوری وجود دارد. • مناسب برای چسباندن MDF ، چوب ، الوار ، لاستیک ، اکثر پلاستیک ها، چرم ها و سایر مواد رایج • چسب 705 تاحدی قابلیت پرکنندگی دارد و عموماً برای درزهای بسیار باریک و سطوح تقریباً نرم و صاف پیشنهاد  می گردد مشخصات چسب 705 آکفیکس گرم 125 mdf 500ml  : - چسبندگی بسیار قوی - قابل استفاده روی سطوح عمودی، بدون شره نکردن - چسب 1، 2، 3 متشکل از  چسب سیانواکریلات با ویسکوزیته بالا و اسپری فعال کننده است. - قابل استفاده روی سطوحی که متخلخل یا ناهمواری هستند؛ زیرا چسب با جذب نشدن توسط سطح مورد نظر، باعث افزایش قدرت چسبندگی می شود.  

چسب 705 آکفیکس گرم 100 mdf 400ml , چسب 123
۳۰,۰۰۰ تومان
حداقل سفارش: 1 کارتن

چسب 1، 2،3 چسب آکفیکس  705 متشکل از  چسب سیانواکریلات با ویسکوزیته بالا و اسپری فعال کننده است.ماهیت ماده پایه این چسب ژل اتیل سیانواکریلات / اسپری هگزان است. کاربرد های چسب 705 آکفیکس گرم 100 mdf 400ml : • چسباندن طیف وسیعی از مواد اعم از سطوح اسیدی یا متخلخل • مصارفی که نیاز به ایجاد اتصالات فوری وجود دارد. • مناسب برای چسباندن MDF ، چوب ، الوار ، لاستیک ، اکثر پلاستیک ها، چرم ها و سایر مواد رایج • چسب 705 تاحدی قابلیت پرکنندگی دارد و عموماً برای درزهای بسیار باریک و سطوح تقریباً نرم و صاف پیشنهاد  می گردد مشخصات چسب 705 آکفیکس گرم 100 mdf 400ml  : - چسبندگی بسیار قوی - قابل استفاده روی سطوح عمودی، بدون شره نکردن - چسب 1، 2، 3 متشکل از  چسب سیانواکریلات با ویسکوزیته بالا و اسپری فعال کننده است. - قابل استفاده روی سطوحی که متخلخل یا ناهمواری هستند؛ زیرا چسب با جذب نشدن توسط سطح مورد نظر، باعث افزایش قدرت چسبندگی می شود.  

چسب 705 آکفیکس گرم 65 mdf 250ml , چسب 123
محصول موجود نمی باشد
حداقل سفارش: 1 کارتن

چسب 1، 2،3 چسب آکفیکس  705 متشکل از  چسب سیانواکریلات با ویسکوزیته بالا و اسپری فعال کننده است.ماهیت ماده پایه این چسب ژل اتیل سیانواکریلات / اسپری هگزان است. کاربرد های چسب 705 آکفیکس گرم 60 mdf 250ml : • چسباندن طیف وسیعی از مواد اعم از سطوح اسیدی یا متخلخل • مصارفی که نیاز به ایجاد اتصالات فوری وجود دارد. • مناسب برای چسباندن MDF ، چوب ، الوار ، لاستیک ، اکثر پلاستیک ها، چرم ها و سایر مواد رایج • چسب 705 تاحدی قابلیت پرکنندگی دارد و عموماً برای درزهای بسیار باریک و سطوح تقریباً نرم و صاف پیشنهاد  می گردد مشخصات چسب 705  آکفیکس گرم 60 mdf 250ml  : - چسبندگی بسیار قوی - قابل استفاده روی سطوح عمودی، بدون شره نکردن - چسب 1، 2، 3 متشکل از  چسب سیانواکریلات با ویسکوزیته بالا و اسپری فعال کننده است. - قابل استفاده روی سطوحی که متخلخل یا ناهمواری هستند؛ زیرا چسب با جذب نشدن توسط سطح مورد نظر، باعث افزایش قدرت چسبندگی می شود.  

چسب 705  آکفیکس گرم 25 mdf 100ml , چسب 123
محصول موجود نمی باشد
حداقل سفارش: 1 کارتن

چسب 1، 2،3 چسب آکفیکس  705 متشکل از  چسب سیانواکریلات با ویسکوزیته بالا و اسپری فعال کننده است.ماهیت ماده پایه این چسب ژل اتیل سیانواکریلات / اسپری هگزان است. کاربرد های چسب آکفیکس  705 : • چسباندن طیف وسیعی از مواد اعم از سطوح اسیدی یا متخلخل • مصارفی که نیاز به ایجاد اتصالات فوری وجود دارد. • مناسب برای چسباندن MDF ، چوب ، الوار ، لاستیک ، اکثر پلاستیک ها، چرم ها و سایر مواد رایج • چسب 705 تاحدی قابلیت پرکنندگی دارد و عموماً برای درزهای بسیار باریک و سطوح تقریباً نرم و صاف پیشنهاد  می گردد مشخصات چسب آکفیکس  705  : - چسبندگی بسیار قوی - قابل استفاده روی سطوح عمودی، بدون شره نکردن - چسب 1، 2، 3 متشکل از  چسب سیانواکریلات با ویسکوزیته بالا و اسپری فعال کننده است. - قابل استفاده روی سطوحی که متخلخل یا ناهمواری هستند؛ زیرا چسب با جذب نشدن توسط سطح مورد نظر، باعث افزایش قدرت چسبندگی می شود.  

محصول مورد نظر را پیدا نکردید؟ با یک درخواست، چندین قیمت بگیرید
 یک درخواست چندین قیمت

    جهت تایید شماره موبایل خود، کد چهار رقمی ارسال شده را در زیر وارد کنید.

    ارسال مجدد اصلاح شماره موبایل