کارخانه تهران پک

کارخانه تهران پک

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

نوع عضویت

عضویت طلایی

تولید کننده / عضویت از 11 ماه پیش
فعال در حوزه : دستگاه پرکن مایعات رقیق, دستگاه شیرینگ کابینی, دستگاه شیرینگ تونلی, دستگاه استرچ پالت
کارخانه تهران پک

کارخانه تهران پک

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

تولید کننده / عضویت از 11 ماه پیش
https://vitrinnet.com/tehranpacck

محصولات کارخانه تهران پک

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضویت طلایی

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
دستگاه شیرینگ پک تونلی نیمه اتوماتیک دهانه 40 در 70
دستگاه شیرینگ پک تونلی نیمه اتوماتیک دهانه 40 در 70

حداقل سفارش: 1 دستگاه

37,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه شیرینگ پک کابینی 55 در 40
دستگاه شیرینگ پک کابینی 55 در 40

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه شیرینگ پک کابینی 55 در 40

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه شیرینگ پک تونلی اتوماتیک دهانه 40 در 70
دستگاه شیرینگ پک تونلی اتوماتیک دهانه 40 در 70

حداقل سفارش: 1 دستگاه

48,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه شیرینگ پک تونلی نیمه اتوماتیک دهانه 60 در 70
دستگاه شیرینگ پک تونلی نیمه اتوماتیک دهانه 60 در 70

حداقل سفارش: 1 دستگاه

52,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه شیرینگ دوخت ال تونلی اتوماتیک چهار طرف دوخت
دستگاه شیرینگ دوخت ال تونلی اتوماتیک چهار طرف دوخت

حداقل سفارش: 1 دستگاه

48,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه شیرینگ پک تونلی فول اتوماتیک دهانه  75 در 60
دستگاه شیرینگ پک تونلی فول اتوماتیک دهانه 75 در 60

حداقل سفارش: 1 دستگاه

92,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه شیرینگ پک تونلی اتوماتیک دهانه 60 در 70
دستگاه شیرینگ پک تونلی اتوماتیک دهانه 60 در 70

حداقل سفارش: 1 دستگاه

49,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه پرکن مایعات 4 نازل نیمه اتوماتیک
دستگاه پرکن مایعات 4 نازل نیمه اتوماتیک

حداقل سفارش: 1 دستگاه

30,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه پرکن مایعات 4 نازل نیمه اتوماتیک

حداقل سفارش: 1 دستگاه

30,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه استرچ پالت یک تن و دو تن
دستگاه استرچ پالت یک تن و دو تن

حداقل سفارش: 1 دستگاه

53,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه استرچ پالت یک تن و دو تن

حداقل سفارش: 1 دستگاه

53,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه شیرینگ پک کابینی
دستگاه شیرینگ پک کابینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,000,000
3%
24,250,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه شیرینگ پک کابینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,000,000
3%
24,250,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه شیرینگ پک کابینی (رستورانی)
دستگاه شیرینگ پک کابینی (رستورانی)

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,000,000
3%
24,250,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه شیرینگ پک کابینی (رستورانی)

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,000,000
3%
24,250,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه شیرینگ پک کابینتی
دستگاه شیرینگ پک کابینتی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,000,000
3%
24,250,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه شیرینگ پک کابینتی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,000,000
3%
24,250,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز