کودکار فاروئر پی تی او گرد

کد محصول: VN-9277کد محصول ویترین نت
حداقل سفارش: 1 دستگاه
15,347,200تومان
درخواست آخرین قیمتتماس
تعداد ردیف 6
ظرفیت مخزن کود450 lit
قدرت مورد نظر60 hp
عرض کار475 cm
وزن kg 335

توضیحات کودکار فاروئر پی تی او گرد

اين ماشين برای کودکاری، احيای جوی‌ها و سله‌شکنی مزارع ذرت، سويا، آفتابگردان، حبوبات و ساير محصولات رديفی به کار می‌روند.
فاصله رديف‌ها در اين ماشين قابل تنظيم بوده و در اندازه‌های 4 و 6 رديفه موجود است.
حرکت دورانی سيستم محرک موزع کود در اين ماشين از پی‌تی‌او تراکتور و از طريق يک جعبه‌دنده تأمين می‌گردد.
از آنجاييکه ميزان ريزش کود بايد با سرعت پيشروی تراکتور متناسب باشد  از اينرو هنگام کار با اين ماشين، پی‌تی‌او بايد در وضعيت چرخ‌گرد قرار بگيرد.
لازم به ذکر است که اين ماشين تنها با تراکتورهايی مانند مسی فرگوسن 285 که محور پی‌تی‌او آنها دارای وضعيت چرخ‌گرد می‌باشد، کار می‌کنند.

تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .