آتی صنعت پیشگام

آتی صنعت پیشگام

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

نوع عضویت

عضویت طلایی

تولید کننده / عضویت از 2 ماه پیش
فعال در حوزه : نوار نقاله بالابر, تسمه نوار نقاله, نوار تتراپک, زنجیر نقاله, رولیک نوار نقاله, نازل پاستور نوار نقاله, ریل نوار نقاله, رابط نوار نقاله, پنجه زن پای مرغ, قاشقک بالابر
آتی صنعت پیشگام

آتی صنعت پیشگام

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

تولید کننده / عضویت از 2 ماه پیش
https://vitrinnet.com/AtiBelt-AtiTec

محصولات آتی صنعت پیشگام

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضویت طلایی

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
نوار مدولار پلاستیکی فلت گام 12 میلیمتر (نیم اینچ) -MPB12
نوار مدولار پلاستیکی فلت گام 12 میلیمتر (نیم اینچ) -MPB12

حداقل سفارش: 1 متر مربع

190,000 - 2,150,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
نوارمدولار پلاستیکی اپن 20 درصد گام 12 میلمیتر (نیم اینچ) - MPB12
نوارمدولار پلاستیکی اپن 20 درصد گام 12 میلمیتر (نیم اینچ) - MPB12

حداقل سفارش: 1 متر مربع

150,000 - 2,600,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
نوارمدولار پلاستیکی اپن 60 درصد گام 12 میلیمتر(نیم اینچ) - MPB12
نوارمدولار پلاستیکی اپن 60 درصد گام 12 میلیمتر(نیم اینچ) - MPB12

حداقل سفارش: 1 متر مربع

285,000 - 1,870,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
نوار مدولار پلاستیکی چرخشی گام 38 میلیمتر (یک ونیم اینچ ) - MPB38-Flex
نوار مدولار پلاستیکی چرخشی گام 38 میلیمتر (یک ونیم اینچ ) - MPB38-Flex

حداقل سفارش: 1 متر مربع

430,000 - 1,700,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
نوارتتراپک
نوارتتراپک

حداقل سفارش: 1 متر مربع

630,000 - 756,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
نوارتتراپک

حداقل سفارش: 1 متر مربع

630,000 - 756,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
نوار مدولار پلاستیکی گام 50 میلیمتر رولیک دار (دو اینچ)
نوار مدولار پلاستیکی گام 50 میلیمتر رولیک دار (دو اینچ)

حداقل سفارش: 1 متر مربع

126,000 - 5,500,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
نوار مدولار پلاستیکی شانه ای گام 50 میلیمتر (دواینچ) MPB 50-RR
نوار مدولار پلاستیکی شانه ای گام 50 میلیمتر (دواینچ) MPB 50-RR

حداقل سفارش: 1 متر مربع

375,000 - 2,800,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
نوار مدولار پلاستیکی  فلت گام 25 میلیمتر (یک اینچ) - MPB25
نوار مدولار پلاستیکی فلت گام 25 میلیمتر (یک اینچ) - MPB25

حداقل سفارش: 1 متر مربع

85,000 - 5,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
نوار مدولار پلاستیکی اپن 10 درصد گام 25 میلیمتر (یک اینچ) - MPB25
نوار مدولار پلاستیکی اپن 10 درصد گام 25 میلیمتر (یک اینچ) - MPB25

حداقل سفارش: 1 متر مربع

85,000 - 5,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
نوار مدولار پلاستیکی اپن 30درصد گام 25 میلیمتر (یک اینچ) - MPB25
نوار مدولار پلاستیکی اپن 30درصد گام 25 میلیمتر (یک اینچ) - MPB25

حداقل سفارش: 1 متر مربع

80,000 - 5,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
نوار مدولار پلاستیکی شانه ای طرح یونی گام 7-27 میلیمتر
نوار مدولار پلاستیکی شانه ای طرح یونی گام 7-27 میلیمتر

حداقل سفارش: 1 متر مربع

120,000 - 3,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
نوار مدولار پلاستیکی اپن 20 درصد گام 50 میلیمتر (دواینچ) -MPB50
نوار مدولار پلاستیکی اپن 20 درصد گام 50 میلیمتر (دواینچ) -MPB50

حداقل سفارش: 1 متر مربع

150,000 - 1,500,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز