آجیلکا مشهد

آجیلکا مشهد

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

تولید کننده / عضویت از 6 ماه پیش
فعال در حوزه : ارده گیر, دستگاه کره گیر فروشگاهی, دستگاه روغن گیری
آجیلکا مشهد

آجیلکا مشهد

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

تولید کننده / عضویت از 6 ماه پیش
https://vitrinnet.com/ajilka_mashhad

محصولات آجیلکا مشهد

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
دستگاه کره گیری بادام زمینی  ۳ اسب بخار
دستگاه کره گیری بادام زمینی ۳ اسب بخار

حداقل سفارش: 1 عدد

24,800,000
1%
24,500,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه کره گیری بادام زمینی ۳ اسب بخار

حداقل سفارش: 1 عدد

24,800,000
1%
24,500,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه  کره گیر بادام زمینی
دستگاه کره گیر بادام زمینی

حداقل سفارش: 1 عدد

19,800,000
1%
19,700,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه کره گیر بادام زمینی

حداقل سفارش: 1 عدد

19,800,000
1%
19,700,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه ارده گیر و کره گیر بادام زمینی 2 اسب بخار
دستگاه ارده گیر و کره گیر بادام زمینی 2 اسب بخار

حداقل سفارش: 1 عدد

24,700,000
2%
24,300,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه ارده گیر و کره گیر بادام زمینی 2 اسب بخار

حداقل سفارش: 1 عدد

24,700,000
2%
24,300,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه ارده گیر سنگی  کالیبر ۳۵_۴۰
دستگاه ارده گیر سنگی کالیبر ۳۵_۴۰

حداقل سفارش: 1 دستگاه

38,500,000
2%
37,800,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه ارده گیر سنگی کالیبر ۳۵_۴۰

حداقل سفارش: 1 دستگاه

38,500,000
2%
37,800,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه ارده گیر سنگی کالیبر ۴۵_۵۰
دستگاه ارده گیر سنگی کالیبر ۴۵_۵۰

حداقل سفارش: 1 دستگاه

48,000,000
2%
47,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه ارده گیر سنگی کالیبر ۴۵_۵۰

حداقل سفارش: 1 دستگاه

48,000,000
2%
47,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

روغنگیر پرس سرد کالیبر ۳۵
روغنگیر پرس سرد کالیبر ۳۵

حداقل سفارش: 1 دستگاه

23,500,000
1%
23,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

روغنگیر پرس سرد کالیبر ۳۵

حداقل سفارش: 1 دستگاه

23,500,000
1%
23,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه روغن گیر پرس سرد کالیبر ۳۸
دستگاه روغن گیر پرس سرد کالیبر ۳۸

حداقل سفارش: 1 دستگاه

34,000,000
1%
33,800,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه روغن گیر پرس سرد کالیبر ۳۸

حداقل سفارش: 1 دستگاه

34,000,000
1%
33,800,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه روغن کشی صنعتی کالیبر ۸۵
دستگاه روغن کشی صنعتی کالیبر ۸۵

حداقل سفارش: 1 دستگاه

127,500,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه روغن کشی صنعتی کالیبر ۸۵

حداقل سفارش: 1 دستگاه

127,500,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه ارده سنگی مدل ۵۵_۶۰
دستگاه ارده سنگی مدل ۵۵_۶۰

حداقل سفارش: 1 دستگاه

53,800,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه ارده سنگی مدل ۵۵_۶۰

حداقل سفارش: 1 دستگاه

53,800,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه  کره گیری بادام‌ زمینی ۴ اسب بخار
دستگاه کره گیری بادام‌ زمینی ۴ اسب بخار

حداقل سفارش: 1 دستگاه

44,000,000
1%
43,700,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه کره گیری بادام‌ زمینی ۴ اسب بخار

حداقل سفارش: 1 دستگاه

44,000,000
1%
43,700,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

روغنگیر پرس سرد کالیبر ۳۵
روغنگیر پرس سرد کالیبر ۳۵

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

روغنگیر پرس سرد کالیبر ۳۵

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه روغن گیر پرس سرد کالیبر ۳۸
دستگاه روغن گیر پرس سرد کالیبر ۳۸

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

دستگاه روغن گیر پرس سرد کالیبر ۳۸

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز