یکتا تهویه اروند

یکتا تهویه اروند

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

تولید کننده / عضویت از 1 سال پیش
فعال در حوزه : فن کویل, موتور برق و ژنراتور
یکتا تهویه اروند

یکتا تهویه اروند

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

تولید کننده / عضویت از 1 سال پیش
https://vitrinnet.com/arvand

محصولات یکتا تهویه اروند

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 1200 CFM
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 1200 CFM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

20,838,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 1000 CFM
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 1000 CFM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

18,702,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 800 CFM
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 800 CFM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

13,774,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 600 CFM
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 600 CFM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

10,226,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 400 CFM
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 400 CFM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,230,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 300 CFM
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 300 CFM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

8,564,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 200 CFM
فن کویل سقفی توکار 2 کویل با پلنوم طرح نسیم 200 CFM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

7,803,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز