فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضویت الماسی

?

نوع عضویت

عضویت طلایی

?

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
ظرفیت دستگاه (کیلوگرم در هر پارت)
4 کیلوگرم در هر پارت
5 کیلوگرم در هر پارت
6 کیلوگرم در هر پارت
7 کیلوگرم در هر پارت
10 کیلوگرم در هر پارت
12 کیلوگرم در هر پارت
15 کیلوگرم در هر پارت
20 کیلوگرم در هر پارت
۲۰ کیلوگرم در هر پارت
25 کیلوگرم در هر پارت
30 کیلوگرم در هر پارت
34 کیلوگرم در هر پارت
35 کیلوگرم در هر پارت
36 کیلوگرم در هر پارت
40 کیلوگرم در هر پارت
45 کیلوگرم در هر پارت
50 کیلوگرم در هر پارت
60 کیلوگرم در هر پارت
70 کیلوگرم در هر پارت
75 کیلوگرم در هر پارت
80 کیلوگرم در هر پارت
100 کیلوگرم در هر پارت
110 کیلوگرم در هر پارت
120 کیلوگرم در هر پارت
150 کیلوگرم در هر پارت
160 کیلوگرم در هر پارت
1تن کیلوگرم در هر پارت
200 کیلوگرم در هر پارت
250 کیلوگرم در هر پارت
300 کیلوگرم در هر پارت
400 کیلوگرم در هر پارت
450 کیلوگرم در هر پارت
500 کیلوگرم در هر پارت
600 کیلوگرم در هر پارت
650 کیلوگرم در هر پارت
700 کیلوگرم در هر پارت
750 کیلوگرم در هر پارت
800 کیلوگرم در هر پارت
900 کیلوگرم در هر پارت
1000 کیلوگرم در هر پارت
28kg کیلوگرم در هر پارت
5000 کیلوگرم در هر پارت
8-10 کیلوگرم در هر پارت
10-12 کیلوگرم در هر پارت
20-25 کیلوگرم در هر پارت
20-30 کیلوگرم در هر پارت
25-35 کیلوگرم در هر پارت
30-40 کیلوگرم در هر پارت
60-80 کیلوگرم در هر پارت
120-150 کیلوگرم در هر پارت
250-300 کیلوگرم در هر پارت
10 تا 15 کیلوگرم در هر پارت
20 تا 30 کیلوگرم در هر پارت
5 الی 10 کیلوگرم در هر پارت
10 الی 20 کیلوگرم در هر پارت
40کیلوگرم کیلوگرم در هر پارت
50کیلوگرم کیلوگرم در هر پارت
60کیلوگرم کیلوگرم در هر پارت
300الی 500 کیلوگرم در هر پارت
100 کیلوگرم کیلوگرم در هر پارت
300 کیلوگرم کیلوگرم در هر پارت
600 کیلوگرم کیلوگرم در هر پارت
6-8 کیلوگرم کیلوگرم در هر پارت
12 الی 15 کیلوگرم کیلوگرم در هر پارت
از 100کیلو الی5000 کیلویی کیلوگرم در هر پارت
تعداد سینی (سینی)
1 سینی
3 سینی
4 سینی
6 سینی
7 سینی
8 سینی
10 سینی
12 سینی
13 سینی
15 سینی
16 سینی
17 سینی
18 سینی
20 سینی
21 سینی
22 سینی
24 سینی
25 سینی
26 سینی
28 سینی
30 سینی
32 سینی
33 سینی
34 سینی
35 سینی
36 سینی
37 سینی
40 سینی
42 سینی
44 سینی
45 سینی
46 سینی
48 سینی
50 سینی
52 سینی
56 سینی
59 سینی
60 سینی
62 سینی
70 سینی
72 سینی
74 سینی
78 سینی
80 سینی
90 سینی
92 سینی
96 سینی
100 سینی
104 سینی
111 سینی
116 سینی
118 سینی
120 سینی
132 سینی
135 سینی
140 سینی
144 سینی
150 سینی
168 سینی
180 سینی
200 سینی
210 سینی
240 سینی
280 سینی
300 سینی
350 سینی
360 سینی
400 سینی
600 سینی
800 سینی
900 سینی
1000 سینی
2000 سینی
36 -1600 سینی
سوخت مصرفی
گازوئیل
گاز
برق
ترموستات
دستگاه میوه خشک کن صنعتی 15 سینی برقی مدل D500
دستگاه میوه خشک کن صنعتی 15 سینی برقی مدل D500

حداقل سفارش: 1 دستگاه

16,500,000
6%
15,510,000
عضویت از 1 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه میوه خشک کن صنعتی 15 سینی برقی مدل D500

حداقل سفارش: 1 دستگاه

16,500,000
6%
15,510,000
عضویت از 1 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه میوه خشک کن 20سینی برقی
دستگاه میوه خشک کن 20سینی برقی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

18,000,000
17%
14,970,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه میوه خشک کن 20سینی برقی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

18,000,000
17%
14,970,000
عضویت از 2 ماه پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه میوه خشک کن صنعتی 30 سینی مدل D30
دستگاه میوه خشک کن صنعتی 30 سینی مدل D30

حداقل سفارش: 1 دستگاه

51,250,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه میوه خشک کن صنعتی 30 سینی مدل D30

حداقل سفارش: 1 دستگاه

51,250,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه عرق گیری و تقطیر
دستگاه میوه خشک کن 10 سینی برقی گردان
دستگاه میوه خشک کن 10 سینی برقی گردان

حداقل سفارش: 1 دستگاه

38,500,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه میوه خشک کن 10 سینی برقی گردان

حداقل سفارش: 1 دستگاه

38,500,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه خشک کن کابینی ۳۰ سینی
دستگاه خشک کن کابینی ۳۰ سینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

51,250,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه خشک کن کابینی ۳۰ سینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

51,250,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه میوه خشک کن 16 سینی برقی
دستگاه میوه خشک کن 16 سینی برقی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

28,550,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه میوه خشک کن 16 سینی برقی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

28,550,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه خشک کن میوه و سبزی 12 سینی UV دار مدل AG_D12-UV
دستگاه خشک کن میوه و سبزی 12 سینی UV دار مدل AG_D12-UV

حداقل سفارش: 1 دستگاه

13,350,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه میوه خشک کن و سبزی خشک کن 8 سینی کابینی
دستگاه میوه خشک کن و سبزی خشک کن 8 سینی کابینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,250,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه میوه خشک کن و سبزی خشک کن 60 سینی
دستگاه میوه خشک کن و سبزی خشک کن 60 سینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

80,100,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه میوه خشک کن و سبزی خشک کن 60 سینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

80,100,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه میوه خشک کن و سبزی خشک کن 80 سینی
دستگاه میوه خشک کن و سبزی خشک کن 80 سینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

89,600,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه میوه خشک کن و سبزی خشک کن 80 سینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

89,600,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
میوه خشک کن و سبزی خشک کن
میوه خشک کن و سبزی خشک کن

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,500,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
میوه خشک کن و سبزی خشک کن

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,500,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 4 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
دستگاه میوه خشک کن صنعتی 15 سینی برقی مدل D500
دستگاه میوه خشک کن صنعتی 15 سینی برقی مدل D500

حداقل سفارش: 1 دستگاه

17,799,000
عضویت از 3 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
عضویت از 3 سال پیش
ارتباط با تامین کننده
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
میوه خشک کن کابینی

انواع دستگاه میوه خشک کن کابینی

از پرکاربردترین دستگاه های صنایع غذایی دستگاه میوه خشک کن کابینی است. از این دستگاه برای خشک کرد میوه و سبزیجات در انواع مختلف استفاده می شود. این نوع دستگاه ها می توانند به وسیله ی انرژی برق و گاز کار کنند و از آن ها با عنوان دستگاه میوه خشک کن کابینتی نیز نام می برند. دستگاه میوه خشک کن  بیشتر برای خشک کردن میوه و سبزیجات در مدل های خانگی، کارگاهی، صنعتی و تونلی ساخته و طراحی شده است. همچنین این نوع دستگاه های از نظر میزان ظرفیت به مدل های تک کابین، دو کابین و سه کابین تقسیم بندی می شوند. این نوع دستگاه ها به فضای کار کم نیاز دارند اما توانایی بالایی برای خشک کردن انواع میوه و سبزیجات در حجم بالا دارند. سیستم گرمایشی دستگاه های میوه خشک کن کابینی به صورت یکپارچه است و می تواند به صورت یکپارچه اقدام به خشک کردن انواع میوه و سبزیجات کند. 

خرید دستگاه میوه خشک کن کابینی در ویترین نت 

خرید انواع تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به خصوص خرید دستگاه ها و تجهیزات و ماشین آلات صنایع غذایی نیاز به دقت و شناخت درست تامین کنندگان برای خرید محصول مناسب دارد. تعداد محدودی از تامین کنندگان و تولید کنندگان دستگاه میوه خشک کن کابینی حضور دارند که اقدام به خرید و فروش این نوع دستگاه ها در مدل ها و انواع مختلف می کنند. پیدا کردن تامین کنندگان این دستگاه ها به دلیل پراکنندگی و تعداد محدود آن ها امر سخت و دشوار است. ویترین نت با در کنار هم قرار دادن معتبرترین تامین کنندگان توانسته است بهترین خدمات در زمینه ی خرید و فروش این محصولات را در اختیار مخاطبین خود قرار دهد. شما می توانید به عنوان خریدار بدون واسطه با تامین کنندگان ویترین نت در ارتباط باشید و اقدام به خرید محصول مورد نظر خود کنید. 

قیمت دستگاه میوه خشک کن کابینی در ویترین نت 

قیمت یکی از مهمترین فاکتورها در هنگام خرید انواع ماشین آلات صنایع غذایی است زیرا این نوع دستگاه ها هزینه های بالایی را شامل می شوند و نیاز به بررسی دارند. شما می توانید با دریافت لیست قیمت این نوع دستگاه ها از تامین کنندگان مختلف اقدام به خرید محصول مورد نظر خود کنید. اما همان طور که در بالا به آن اشاره شد پیدا کردن تامین کنندگان این نوع محصولات آسان نیست و نیاز به شناخت دقیق آن ها دارد. ویترین نت با در کنار هم قرار دادن معتبرترین تامین کنندگان و تولید کنندگان این نوع دستگاه بهترین خدمات در ارائه ی لیست قیمت دستگاه میوه خشک کابینی را در اختیار خریداران خود قرار می دهد. سیستم RFQ ویترین نت این امکان را فراهم کرده است تا از طریق آن بتوانید استعلام قیمت دستگاه میوه خشک کن کابینی را به راحتی دریافت کنید و با بررسی های دقیق اقدام به خرید محصول مورد نظر خود کنید. 

 

 

تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

RFQ
تولیدی صنعتی رایان ماشین
تولیدی صنعتی رایان ماشین
دستگاه شیرینک پک تمام اتوماتیک با نوار ۹۰ درجه
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

تولیدی صنعتی رایان ماشین

09125285988

کاربر عزیز

RFQ ( استعلام قیمت )