فیلتر و دسته بندی‌ها
قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
استان های تامین کننده
تهران
ظرفیت تولید (کیلوگرم در هر نوبت)
30 کیلوگرم در هر نوبت
100 کیلوگرم در هر نوبت
150 کیلوگرم در هر نوبت
250 کیلوگرم در هر نوبت
350 کیلوگرم در هر نوبت
900 کیلوگرم در هر نوبت
1000 کیلوگرم در هر نوبت
نوع سوخت مصرفی
برق
گازوئیل
گاز
فر کانوکشن حرارت مستقیم خشک 6 سینی کنترل آنالوگ گازی مدل CA01-6
فر کانوکشن حرارت مستقیم خشک 6 سینی کنترل آنالوگ گازی مدل CA01-6

حداقل سفارش: 1 دستگاه

29,800,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
فر کانوکشن حرارت مستقیم خشک 4 سینی کنترل آنالوگ گازی مدل- CA01-4
فر کانوکشن حرارت مستقیم خشک 4 سینی کنترل آنالوگ گازی مدل- CA01-4

حداقل سفارش: 1 دستگاه

25,300,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
فر کانوکشن حرارت غیرمستقیم مرطوب 4 سینی کنترل دیجیتال گازی- CA06-4
فر کانوکشن حرارت غیرمستقیم مرطوب 4 سینی کنترل دیجیتال گازی- CA06-4

حداقل سفارش: 1 دستگاه

63,700,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
استعلام قیمت
فر کانوکشن حرارت غیر مستقیم خشک 6 سینی کنترل دیجیتال گازی مدل CA05-6
فر کانوکشن حرارت غیر مستقیم خشک 6 سینی کنترل دیجیتال گازی مدل CA05-6

حداقل سفارش: 1 دستگاه

59,400,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
فر کانوکشن حرارت غیر مستقیم خشک 8 سینی کنترل دیجیتال گازی مدل CA05-8
فر کانوکشن حرارت غیر مستقیم خشک 8 سینی کنترل دیجیتال گازی مدل CA05-8

حداقل سفارش: 1 دستگاه

71,200,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
فر کانوکشن حرارت غیرمستقیم مرطوب 6 سینی کنترل دیجیتال گازی- مدل CA06-6
فر کانوکشن حرارت غیرمستقیم مرطوب 6 سینی کنترل دیجیتال گازی- مدل CA06-6

حداقل سفارش: 1 دستگاه

78,400,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
فر کانوکشن 4 سینی بدون بخار - مدل CA05-4
فر کانوکشن 4 سینی بدون بخار - مدل CA05-4

حداقل سفارش: 1 دستگاه

47,300,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
فر کانوکشن 4 سینی بدون بخار - مدل CA05-4

حداقل سفارش: 1 دستگاه

47,300,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
فر کانوکشن 10 سینی بدون بخار - مدل CA05-10
فر کانوکشن 10 سینی بدون بخار - مدل CA05-10

حداقل سفارش: 1 دستگاه

82,900,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
فر کانوکشن 10 سینی بدون بخار - مدل CA05-10

حداقل سفارش: 1 دستگاه

82,900,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
فر کانوکشن 4 سینی بخار دار - مدل CA03-4
فر کانوکشن 4 سینی بخار دار - مدل CA03-4

حداقل سفارش: 1 دستگاه

63,700,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
فر کانوکشن 4 سینی بخار دار - مدل CA03-4

حداقل سفارش: 1 دستگاه

63,700,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
فر کانوکشن حرارت غیرمستقیم مرطوب 8 سینی کنترل دیجیتال گازی- CA06-8
فر کانوکشن حرارت غیرمستقیم مرطوب 8 سینی کنترل دیجیتال گازی- CA06-8

حداقل سفارش: 1 دستگاه

93,300,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
فر کانوکشن حرارت غیرمستقیم مرطوب 10 سینی کنترل دیجیتال گازی مدل CA06-10
فر کانوکشن حرارت غیرمستقیم مرطوب 10 سینی کنترل دیجیتال گازی مدل CA06-10

حداقل سفارش: 1 دستگاه

108,200,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
فر کانوکشن حرارت غیرمستقیم مرطوب 16 سینی کنترل دیجیتال گازی- مدل CA06-16
فر کانوکشن حرارت غیرمستقیم مرطوب 16 سینی کنترل دیجیتال گازی- مدل CA06-16

حداقل سفارش: 1 دستگاه

177,000,000
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

از 2 سال پیش
ارسال درخواست
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

RFQ
تولیدی صنعتی رایان ماشین
تولیدی صنعتی رایان ماشین
دستگاه شیرینک پک تمام اتوماتیک با نوار ۹۰ درجه
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

تولیدی صنعتی رایان ماشین

09125285988

کاربر عزیز

RFQ ( استعلام قیمت )

RFQ ( استعلام قیمت )