فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضویت الماسی

?

نوع عضویت

عضویت طلایی

?

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
استان های تامین کننده
تهران
نوع کارکرد
دستی
نیمه اتوماتیک
تمام اتوماتیک
ظرفیت کارکرد سیل (عدد در ساعت)
45 عدد در ساعت
100 عدد در ساعت
500 عدد در ساعت
600 عدد در ساعت
720 عدد در ساعت
800 عدد در ساعت
1000 عدد در ساعت
1200 عدد در ساعت
1500 عدد در ساعت
5000 عدد در ساعت
15000 عدد در ساعت
30000 عدد در ساعت
برق مصرفی
تک فاز
کمترین قطر دهانه (میلیمتر)
2 میلیمتر
3 میلیمتر
10 میلیمتر
20 میلیمتر
30 میلیمتر
40 میلیمتر
75 میلیمتر
بیشترین قطر دهانه (میلیمتر)
9 میلیمتر
12 میلیمتر
90 میلیمتر
95 میلیمتر
100 میلیمتر
120 میلیمتر
130 میلیمتر
150 میلیمتر
دستگاه سیل القایی اتومات آب خنک تمام اتوماتیک
دستگاه سیل القایی اتومات آب خنک تمام اتوماتیک

حداقل سفارش: 1 دستگاه

58,000,000 - 78,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی اتومات آب خنک تمام اتوماتیک

حداقل سفارش: 1 دستگاه

58,000,000 - 78,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی دهانه ۹CM
دستگاه سیل القایی دهانه ۹CM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,880,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی دهانه ۹CM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,880,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی دستی SA-020120
دستگاه سیل القایی دستی SA-020120

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,850,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی دستی SA-020120

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,850,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه عرق گیری و تقطیر
پلمپ سیل القایی 100
پلمپ سیل القایی 100

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
پلمپ سیل القایی 100

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه پلمپ سیل القایی مدل 200
دستگاه پلمپ سیل القایی مدل 200

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه پلمپ سیل القایی مدل 200

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی دستی مدل  DCN S200
دستگاه سیل القایی دستی مدل DCN S200

حداقل سفارش: 1 دستگاه

5,900,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی دستی مدل DCN S200

حداقل سفارش: 1 دستگاه

5,900,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی دستی مدل DCN S500
دستگاه سیل القایی دستی مدل DCN S500

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,900,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی دستی مدل DCN S500

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,900,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
سیل القایی مدل 200
سیل القایی مدل 200

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
سیل القایی مدل 200

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی نیمه اتوماتیک
دستگاه سیل القایی نیمه اتوماتیک

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,082,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی نیمه اتوماتیک

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,082,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی اتوماتیک مدل GIS-700
دستگاه سیل القایی اتوماتیک مدل GIS-700

حداقل سفارش: 1 دستگاه

36,900,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی اتوماتیک مدل GIS-700

حداقل سفارش: 1 دستگاه

36,900,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی دستی مدل GIS-500
دستگاه سیل القایی دستی مدل GIS-500

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,130,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی دستی مدل GIS-500

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,130,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی دهانه ۹CM
دستگاه سیل القایی دهانه ۹CM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,150,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
دستگاه سیل القایی دهانه ۹CM

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,150,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

RFQ
نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز