فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضو ویژه طلایی

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
نوع سمپاش
کششی
لانس دار سوار شونده
بوم دار
توربینی
ظرفیت مخزن (لیتر)
200 لیتر
400 لیتر
600 لیتر
700 لیتر
800 لیتر
1000 لیتر
1500 لیتر
2000 لیتر
20000 لیتر
توان (اسب بخار)
25 اسب بخار
40 اسب بخار
45 اسب بخار
70 اسب بخار
5.4 اسب بخار
5.5 اسب بخار
آبدهی(دبی) (لیتر در دقیقه)
15 لیتر در دقیقه
51 لیتر در دقیقه
54 لیتر در دقیقه
70 لیتر در دقیقه
71 لیتر در دقیقه
73 لیتر در دقیقه
80 لیتر در دقیقه
90 لیتر در دقیقه
96 لیتر در دقیقه
97 لیتر در دقیقه
105 لیتر در دقیقه
115 لیتر در دقیقه
120 لیتر در دقیقه
140 لیتر در دقیقه
142 لیتر در دقیقه
150 لیتر در دقیقه
طول پاشش افقی (میلیمتر)
28 میلیمتر
300 میلیمتر
3000 میلیمتر
6000 میلیمتر
7000 میلیمتر
8000 میلیمتر
25000 میلیمتر
30000 میلیمتر
35000 میلیمتر
40000 میلیمتر
120000 میلیمتر
طول پاشش عمودی (میلیمتر)
28 میلیمتر
300 میلیمتر
3000 میلیمتر
6000 میلیمتر
7000 میلیمتر
8000 میلیمتر
10000 میلیمتر
12000 میلیمتر
15000 میلیمتر
16000 میلیمتر
18000 میلیمتر
20000 میلیمتر
30000 میلیمتر
35000 میلیمتر
50000 میلیمتر
حداقل قدرت تراکتور (اسب بخار)
40 اسب بخار
45 اسب بخار
47 اسب بخار
طول بوم (متر)
6 متر
7 متر
8 متر
10 متر
12 متر
14 متر
15 متر
16 متر
18 متر
دستگاه سمپاش ۴۰۰ لیتری توربینی باغی اتومایزر فن گرد
دستگاه سمپاش ۴۰۰ لیتری توربینی باغی اتومایزر فن گرد

حداقل سفارش: 1 دستگاه

86,000,000 - 91,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش زراعی 600 لیتری با بوم 12 متر
دستگاه سمپاش زراعی 600 لیتری با بوم 12 متر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

62,500,000 - 75,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش زراعی 600 لیتری با بوم 12 متر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

62,500,000 - 75,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش زراعی 600 لیتری با بوم 10 متر
دستگاه سمپاش زراعی 600 لیتری با بوم 10 متر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

61,000,000 - 72,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش زراعی 600 لیتری با بوم 10 متر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

61,000,000 - 72,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

استعلام قیمت
دستگاه سمپاش زراعی 400 لیتری با بوم 10 متر
دستگاه سمپاش زراعی 400 لیتری با بوم 10 متر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

55,500,000 - 67,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش زراعی 400 لیتری با بوم 10 متر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

55,500,000 - 67,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش زراعی 400 لیتری با بوم 8 متر
دستگاه سمپاش زراعی 400 لیتری با بوم 8 متر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

52,500,000 - 63,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش زراعی 400 لیتری با بوم 8 متر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

52,500,000 - 63,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش 800 لیتری زراعی با بوم 16 متر نیمه هیدرولیک
دستگاه سمپاش 800 لیتری زراعی با بوم 16 متر نیمه هیدرولیک

حداقل سفارش: 1 دستگاه

140,000,000 - 155,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش 800 لیتری توربولاینر زراعی ربات هد
دستگاه سمپاش 800 لیتری توربولاینر زراعی ربات هد

حداقل سفارش: 1 دستگاه

293,000,000 - 305,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش 800 لیتری توربولاینر زراعی ربات هد

حداقل سفارش: 1 دستگاه

293,000,000 - 305,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش 600 لیتری توربینی اتومایزر فن گرد با فولی و تسمه
دستگاه سمپاش 600 لیتری توربینی اتومایزر فن گرد با فولی و تسمه

حداقل سفارش: 1 دستگاه

96,000,000 - 100,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش 600 لیتری توربولاینر زراعی ربات هد
دستگاه سمپاش 600 لیتری توربولاینر زراعی ربات هد

حداقل سفارش: 1 دستگاه

282,500,000 - 295,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش 600 لیتری توربولاینر زراعی ربات هد

حداقل سفارش: 1 دستگاه

282,500,000 - 295,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش 600 لیتری توربینی اتومایزر باغی فن گرد
دستگاه سمپاش 600 لیتری توربینی اتومایزر باغی فن گرد

حداقل سفارش: 1 دستگاه

93,500,000 - 100,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش 600 لیتری توربینی اتومایزر باغی فن گرد

حداقل سفارش: 1 دستگاه

93,500,000 - 100,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش 2000 لیتری توربولاینر زراعی ربات هد
دستگاه سمپاش 2000 لیتری توربولاینر زراعی ربات هد

حداقل سفارش: 1 دستگاه

377,000,000 - 389,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش 2000 لیتری توربولاینر زراعی ربات هد

حداقل سفارش: 1 دستگاه

377,000,000 - 389,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش 1000 لیتری توربینی اتومایزر فن گرد
دستگاه سمپاش 1000 لیتری توربینی اتومایزر فن گرد

حداقل سفارش: 1 دستگاه

277,000,000 - 288,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

دستگاه سمپاش 1000 لیتری توربینی اتومایزر فن گرد

حداقل سفارش: 1 دستگاه

277,000,000 - 288,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
پرسش های متداول

خریداران می توانند در بازار اینترنتی ویترین نت با ثبت درخواست خرید و یا تماس مستقیم با تعداد زیادی از تامین کنندگان سمپاش تراکتوری ارتباط برقرار کنند.

با جست و جو در میان هزاران محصول و پس از گفت وگوی مستقیم با تامین کنندگان سمپاش تراکتوری می توانید سفارش خرید خود را به روش مستقیم و یا از طریق خرید امن ویترین نت ثبت کنید.

سم پاش‌های تراکتوری به دو دسته کلی سمپاش‌های پشت تراکتوری کشنده و سم پاش پشت تراکتوری سوارشونده تقسیم می ‌شوند.

از سم پاش‌های کششی در مقیاس بزرگتر استفاده می‌شود و سمپاش‌های پشت تراکتوری سوار شونده در اراضی کوچکتر استفاده می‌شوند و فاقد چرخ و شاسی هستند. نحوه اتصال سمپاش کششی به تراکتور در یک نقطه است اما اتصال سمپاش سوار شونده در سه نقطه است.

این مدل سمپاش با پمپ های ساخت چین،ترکیه و ایتالیا با مقدار فشارهای متفاوتقابل استفاده است که بنا بر نیاز کشاورز قابل ساخت هستند.

حجم مخزن سمپاش تراکتوری200،400،600،800 و 1000 لیتری است.

طول پاشش سم با توجه به نوع و فشار پمپ در حالت عادی حدود 10 متر و در حالت تیزپاش حدود 20 متر است.

میزان سمپاشی حدود 50لیتر در دقیقه است.

نحوه پاشش و زاویه پاشش (از صفر تا 45 درجه) قابل تنظیم است.

بله. در صورت نیاز امکان نصب همزن وجود دارد اما با استفاده از قابلیت برگشت سم در پمپ بدون نصب همزن هم این امکان وجود دارد.

سمپاش تراکتوری

سمپاش تراکتوری 

برای سمپاشی مزارع و جلوگیری از آفت زدگی محصولات کشاورزی روش های زیادی وجود دارد و تجهیزات و ادوات کشاورزی بسیاری برای انجام راحت و و کاربردی این فرآیند به کار گرفته می شود. سمپاش پشت تراکتوری از جمله این تجهیزات است که همان طور که از نام آن پیداست با اتصال به تراکتور فرآیند سمپاشی را به انجام می رساند. این نوع تجهیزات را برای سمپاشی مزارع وسیع استفاده می کنند و انواع مختلفی دارند. از سمپاتش پشت تراکتوری برای سمپاشی مزارع وسیع استفاده می کنند و این نوع تجهیزات دارای یک سیستم کنترل همراه با نازل های استاندارد ضد چکه مواد شیمایی است. این نوع سم پاش سیستم کاملی است که با ایجاد فشار و پخش مایعات در زمین طراحی شده است. 

اجزای سمپاش پشت تراکتوری 

  • شاسی سمپاش
  • بوم سمپاش
  • پمپ 
  • گاردن
  • مخزن سمپاش

انواع سمپاش پشت تراکتوری 

سمپاش پشت تراکتوری کشنده

سمپاش پشت تراکتوری کشنده ظرفیت بالاتری نسبت به نوع دیگر این سمپاش دارد و در حدود 1000 تا 2000 لیتر ظرفیت دارد. این نوع سمپاش کیفیت و کارایی بالایی دارد و دارای دو چرخ است که به شافت محور تراکتور وصل می شود. 

سمپاش پشت موتوری سوار شونده

سمپاش پشت موتوری سوار شونده نوع دیگری از سمپاش تراکتوری است که ظرفیت کمتری نسبت به نوع دیگر خود دارد و در این نوع سمپاش چرخ وجود ندارد اما به نسبت کارایی بالایی دارد و برای مزارع کوچک کاربردی است. 

قیمت سمپاش پشت تراکتوری در ویترین نت 

همان طور که در بالا به آن اشاره شد دستگاه سمپاس پشت تراکتوری تجهیزاتی برای سمپاشی مزارع است که از طریق آن بتوان آفات و حشرات را از مزارع دور کرد. به همین دلیل این نوع سمپاش نقش مهمی در از بین بردن آفات و کودهی مزارع را دارد. سمپاش های پشت تراکتوری دارای قطعات باکیفیتی هستند و بر همین اساس قیمت گذاری می شوند. هر چه میزان ظرفیت این نوع سمپاش ها بالاتر برود بر روی قیمت آن ها تاثیر می گذارد. کشاورزان با توجه به وسعت زمین و میزان بودجه ای که در اختیار دارند اقدام به خرید دستگاه سمپاش می کنند. این نوع محصولات توسط تامین کنندگان و تولید کنندگان متفاوتی با قیمت های گوناگون به بازار عرض می شوند. ویترین نت با در کنار هم قرار دادن معتبرترین تامین کنندگان این امکان را فراهم کرده است تا از طریق آن بتوانید انواع سمپاش پست تراکتوری را خریداری نمایید و از طریق سیستم RFQ ویترین نت استعلام قیمت محصول مورد نظر خود را دریافت کنید و خریدی به صرفه را تجربه کنید. 

 

 

راهنما
نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز