شرکت صنعتی جوشن فرادنبهمعرفی مجموعه، محصولات و اطلاعات تماس

معرفی شرکت صنعتی جوشن فرادنبه

سیب زمینی کن دو ردیفه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حداقل سفارش: 1 دستگاه

از مشخصات سیب زمینی کن دو ردیفه میتوان به موارد زیر اشاره کرد : - برداشت سیب زمینی در زمین هایی با ابعاد مختلف  - قابلیت انجام کار با تراکتور هایی با توان 60 اسب بخار و بیشتر   - قابلیت برداشت غده های با اندازه های مختلف  - برداشت سیب زمینی در خاک های مختلف  - تنظیم راحت و سریع  - استحکام مناسب  طرز کار سیب زمینی کن دو ردیفه : سیب زمینی کار دو ردیفه جوشن توسط اتصال سه نقطه به تراکتور متصل میشود و قابلیت مانور خوبی دارد با تراکتور های 60 -120 اسب بخار قابل استفاده است. هنگام کار هر کدام از آنها یک ردیف از غده های سیب زمینی را به همراه خام اطراف سیب زمینی کنده و بر روی یک زنجیر نقاله یا سرند قرار گرفتند ضمن حرکت به سمت عقب دستگاه خاک ها از فضای بین میله های زنجیر نقاله بر روی زمین ریخته می شوند و سیب زمینی ها به عقب دستگاه هدایت و در نهایت به صورت یک نوار که جمع آوری آنها برای کارگر راحت تر است بر روی زمین ریخته می شود. سرند ازطریق pto تراکتور به حرکت در می آید. لازم به ذکر است که وجود یک لرزاننده در زنجیر نقاله باعث لرزش و جداشدن بهتر خاک ها به ویژه گل های چسبیده به سیب زمینی ها در خاک های سنگین می شود. این دستگاه دارای دو بشقاب کنگره ای در طرفین تیغه های جلو می باشد. وجود این بشقاب ها ضمن کمک به قرارگیری همه سیب زمینی ها بر رو زنجیر نقاله باعث خرد شدن بهتر کلوخه و جداسازی بهتر آنها می شود دو چرخ در طرفین دستگاه در هنگام کار بخشی از وزن دستگاه را تحمل و باعث یکنواختی عمق کار تیغه ها می شود.

سیب زمینی کار دو ردیفه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حداقل سفارش: 1 دستگاه

از مشخصات سیب زمینی کار دو ردیفه میتوان به موارد زیر اشاره کرد : - کاشت سیب زمینی در زمین هایی با ابعاد مختلف  - قابلیت انجام کار با تراکتور هایی با توان 60 اسب بخار و بیشتر   - قابلیت کاشت غده های با اندازه های مختلف  - کاشت سیب زمینی در خاک های مختلف  - تنظیم راحت و سریع  - استحکام مناسب  طرز کار سیب زمینی کار دو ردیفه : سیب زمینی کار دو ردیفه جوشن توسط اتصال سه نقطه به تراکتور متصل میشود و قابلیت مانور خوبی دارد با تراکتور های 60 -120 اسب بخار قابل استفاده است. این دستگاه دارای موزع پیاله ای می باشد و از این طریق غده ها از داخل مخزن بذر به صورت تکی داخل پیاله ها قرار گرفته و از مخزن خارج می شود. موزع ها از طریق چرخ های زمین گرد به چرخش در میآیند قبل از انجام کاشت در هر زمین بر اساس نوع خاک و نوع بذر فاصله کاشت با تغییر سرعت موزع تنظیم می شود. با افزایش سرعت حرکت موزع نسبت به سرعت پیشروی فواصل کشت غده ها کاهش می یابد.با کاهش سرعت حرکت موزع نسبت به سرعت پیشروی فواصل کشت غده ها افزایش می باید. در جلوی دستگاه دو شیار باز کن وجود دارد که هنگام کار در زمین ایجاد شیار می کنند. پوشاننده ها روی غده های کاشته شده خاک ریخته می شوند و جوی و پشته مورد نیاز جهت سامانه آبیاری ایجاد می شود. کاشت سیب زمینی با این دستگاه باعث تولید غد های یکنواخت تر و افزایش کمیت و کیفیت محصول تولید می شود.  

محصول مورد نظر را پیدا نکردید؟ با یک درخواست، چندین قیمت بگیرید
 یک درخواست چندین قیمت

ارسال پیام برای فروشنده

همچنین میخواهم تا
ادامه

تماس با فروشنده

جهت تایید شماره موبایل خود، کد چهار رقمی ارسال شده را در زیر وارد کنید.

ارسال مجدد اصلاح شماره موبایل