فریمان

فریمان

نوع عضویت

عضویت طلایی

تولید کننده / عضویت از 2 سال پیش
٪90 میانگین رضایت از 2 نظر
فعال در حوزه : دستگاه برش نان , دستگاه خمیر رول کن, سینی و قالب قنادی, فر ثابت, فر قنادی و شیرینی پزی, فر گردان قنادی
فریمان

فریمان

عضویت طلایی

عضویت طلایی

تولید کننده / عضویت از 2 سال پیش
٪90 میانگین رضایت از 2 نظر
https://vitrinnet.com/feriman

محصولات فریمان

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضویت طلایی

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
فر پخت نان فانتزی بخاردار 12 سینی مدل FI 12(LF) بدون سینی
فر پخت نان فانتزی بخاردار 12 سینی مدل FI 12(LF) بدون سینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

160,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فر گردان مشعل از جلو 16 سینی قنادی مدل NF بدون سینی فر
فر گردان مشعل از جلو 16 سینی قنادی مدل NF بدون سینی فر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

130,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فر گردان 16 طبقه قنادی مدل (NF)
فر گردان 16 طبقه قنادی مدل (NF)

حداقل سفارش: 1 دستگاه

115,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فر گردان 16 طبقه قنادی مدل (NF)

حداقل سفارش: 1 دستگاه

115,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فر نان فانتزی 14 دیس بخاردار مدل FI28(LF) بدون سینی فر
فر نان فانتزی 14 دیس بخاردار مدل FI28(LF) بدون سینی فر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

215,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فر پخت نان فانتزی بخاردار 14 سینی مدل FI28(LF) بدون سینی
فر پخت نان فانتزی بخاردار 14 سینی مدل FI28(LF) بدون سینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

198,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فر گردان مشعل از جلو 32 سینی مدل FI32  NF با برق فرهوشمند بدون سینی فر
فر گردان مشعل از جلو 32 سینی مدل FI32 NF با برق فرهوشمند بدون سینی فر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

155,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فر نان فانتزی 28 دیس بخاردار مدل FI28(LF) بدون سینی فر
فر نان فانتزی 28 دیس بخاردار مدل FI28(LF) بدون سینی فر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

195,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فر قنادی32 دیس گردان بدون سینی فر
فر قنادی32 دیس گردان بدون سینی فر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

175,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فر قنادی32 دیس گردان بدون سینی فر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

175,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
مینی فر گردان قنادی و شیرینی پزی 16 سینی مدل FI 16(N) بدون سینی فر
مینی فر گردان قنادی و شیرینی پزی 16 سینی مدل FI 16(N) بدون سینی فر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

105,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فر قنادی خانگی 8 سینی مدل FI8-10-12_N بدون سینی
فر قنادی خانگی 8 سینی مدل FI8-10-12_N بدون سینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

68,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فر قنادی خانگی 8 سینی مدل FI8-10-12_N بدون سینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

68,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فر قنادی خانگی 16 سینی مشعل از روبرو مدل FI8-10-12_N بدون سینی
فر قنادی خانگی 16 سینی مشعل از روبرو مدل FI8-10-12_N بدون سینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

110,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
فر قنادی خانگی 16 سینی مشعل از کنار مدل FI8-10-12_N بدون سینی
فر قنادی خانگی 16 سینی مشعل از کنار مدل FI8-10-12_N بدون سینی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

80,000,000
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز