شرکت گندمکار پارسمعرفی مجموعه، محصولات و اطلاعات تماس

معرفی شرکت گندمکار پارس

  • عضو ویژه از سال 1397

این شرکت از سال 1365 در زمینه ی تحقیقات و تولید ماشین آلات و روشهای جدید کاشت.بذرکار.خطی کار و غیره باهدف بهبود و بومی سازی روشها ی کاشت متناسب با شرایط کشت کشور شروع به کار کرد و در این زمینه به موفقیتهای چشمگیری رسید.نتیجه تحقیقات و استفاده از روشهای بکار گرفته شده توسط کشاورزان براحتی قابل اثبات میباشد بیشتر

ارسال پیام برای فروشنده

همچنین میخواهم تا
ادامه

جهت تایید شماره موبایل خود، کد چهار رقمی ارسال شده را در زیر وارد کنید.

ارسال مجدد اصلاح شماره موبایل