کوشا تجهیز پایا

کوشا تجهیز پایا

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

نوع عضویت

عضو ویژه الماسی

تولید کننده / عضویت از 2 سال پیش
٪88 میانگین رضایت از 8 نظر
فعال در حوزه : دستگاه تصفیه روغن, دستگاه فلافل زن, دستگاه سرخ کن صنعتی, دستگاه گوشت ریش کن
کوشا تجهیز پایا

کوشا تجهیز پایا

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

تولید کننده / عضویت از 2 سال پیش
٪88 میانگین رضایت از 8 نظر
https://vitrinnet.com/koshatajhizpaya

محصولات کوشا تجهیز پایا

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضو ویژه الماسی

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
سرخ کن فلافل دو لگن ایستاده ترموستاتیک تمام استیل
سرخ کن فلافل دو لگن ایستاده ترموستاتیک تمام استیل

حداقل سفارش: 1 دستگاه

28,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

سرخ کن فلافل تک لگن ایستاده ترموستاتیک تمام استیل
سرخ کن فلافل تک لگن ایستاده ترموستاتیک تمام استیل

حداقل سفارش: 1 دستگاه

15,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه فلافل زن ریلی طول یک متر و 70
دستگاه فلافل زن ریلی طول یک متر و 70

حداقل سفارش: 1 دستگاه

148,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه فلافل زن ریلی طول یک متر و 70

حداقل سفارش: 1 دستگاه

148,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه فلافل زن ریلی طول دومتر و نیم
دستگاه فلافل زن ریلی طول دومتر و نیم

حداقل سفارش: 1 دستگاه

168,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه فلافل زن ریلی طول دومتر و نیم

حداقل سفارش: 1 دستگاه

168,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه ریش کن کوشت و مرغ اینورتر دار
دستگاه ریش کن کوشت و مرغ اینورتر دار

حداقل سفارش: 1 دستگاه

27,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه ریش کن کوشت و مرغ اینورتر دار

حداقل سفارش: 1 دستگاه

27,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه فلافل زن دو نازل و سرخ کن سه لگن
دستگاه فلافل زن دو نازل و سرخ کن سه لگن

حداقل سفارش: 1 دستگاه

83,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه فلافل زن دو نازل و سرخ کن سه لگن

حداقل سفارش: 1 دستگاه

83,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه فلافل زن تک نازل و سرخ کن فلافل دو لگن
دستگاه فلافل زن تک نازل و سرخ کن فلافل دو لگن

حداقل سفارش: 1 دستگاه

78,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه فلافل زن دو نازل و سرخ کن فلافل دو لگن
دستگاه فلافل زن دو نازل و سرخ کن فلافل دو لگن

حداقل سفارش: 1 دستگاه

80,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه فلافل زن تک نازل و سرخ کن فلافل تک لگن
دستگاه فلافل زن تک نازل و سرخ کن فلافل تک لگن

حداقل سفارش: 1 دستگاه

65,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه تصفیه روغن سیار
دستگاه تصفیه روغن سیار

حداقل سفارش: 1 دستگاه

27,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه تصفیه روغن سیار

حداقل سفارش: 1 دستگاه

27,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه فلافل زن سه نازل رومیزی سوراخ دار
دستگاه فلافل زن سه نازل رومیزی سوراخ دار

حداقل سفارش: 1 دستگاه

62,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه فلافل زن سه نازل رومیزی سوراخ دار

حداقل سفارش: 1 دستگاه

62,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

دستگاه فلافل زن سه نازل رومیزی بدون سوراخ
دستگاه فلافل زن سه نازل رومیزی بدون سوراخ

حداقل سفارش: 1 دستگاه

60,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز