کوشا تجهیز پایا

کوشا تجهیز پایا

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

نوع عضویت

عضویت الماسی

تولید کننده / عضویت از 2 سال پیش
٪88 میانگین رضایت از 8 نظر
فعال در حوزه : دستگاه تصفیه روغن, دستگاه فلافل زن, دستگاه سرخ کن صنعتی, دستگاه گوشت ریش کن
کوشا تجهیز پایا

کوشا تجهیز پایا

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

تولید کننده / عضویت از 2 سال پیش
٪88 میانگین رضایت از 8 نظر
https://vitrinnet.com/koshatajhizpaya

محصولات کوشا تجهیز پایا

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضویت الماسی

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
سرخ کن فلافل دو لگن ایستاده ترموستاتیک تمام استیل
سرخ کن فلافل دو لگن ایستاده ترموستاتیک تمام استیل

حداقل سفارش: 1 دستگاه

22,500,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
سرخ کن فلافل تک لگن ایستاده ترموستاتیک تمام استیل
سرخ کن فلافل تک لگن ایستاده ترموستاتیک تمام استیل

حداقل سفارش: 1 دستگاه

14,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه ریش کن گوشت و مرغ با اینورتر  مدل فوق صنعتی
دستگاه ریش کن گوشت و مرغ با اینورتر مدل فوق صنعتی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

49,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه ریش کن گوشت و مرغ بدون اینورتر
دستگاه ریش کن گوشت و مرغ بدون اینورتر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

17,800,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه ریش کن گوشت و مرغ بدون اینورتر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

17,800,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه فلافل زن تک نازل رومیزی بدون سوراخ
دستگاه فلافل زن تک نازل رومیزی بدون سوراخ

حداقل سفارش: 1 دستگاه

37,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه فلافل زن تک نازل رومیزی سوراخ دار
دستگاه فلافل زن تک نازل رومیزی سوراخ دار

حداقل سفارش: 1 دستگاه

37,300,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه فلافل زن تک نازل رومیزی سوراخ دار

حداقل سفارش: 1 دستگاه

37,300,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه فلافل زن دو نازل رومیزی سوراخ دار
دستگاه فلافل زن دو نازل رومیزی سوراخ دار

حداقل سفارش: 1 دستگاه

39,600,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه فلافل زن دو نازل رومیزی سوراخ دار

حداقل سفارش: 1 دستگاه

39,600,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه فلافل زن دو نازل رومیزی بدون سوراخ
دستگاه فلافل زن دو نازل رومیزی بدون سوراخ

حداقل سفارش: 1 دستگاه

39,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه فلافل زن سه نازل رومیزی بدون سوراخ
دستگاه فلافل زن سه نازل رومیزی بدون سوراخ

حداقل سفارش: 1 دستگاه

47,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه تصفیه روغن سیار
دستگاه تصفیه روغن سیار

حداقل سفارش: 1 دستگاه

23,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه تصفیه روغن سیار

حداقل سفارش: 1 دستگاه

23,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه فلافل زن تک نازل و سرخ کن فلافل تک لگن
دستگاه فلافل زن تک نازل و سرخ کن فلافل تک لگن

حداقل سفارش: 1 دستگاه

51,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه فلافل زن دو نازل و سرخ کن فلافل دو لگن
دستگاه فلافل زن دو نازل و سرخ کن فلافل دو لگن

حداقل سفارش: 1 دستگاه

61,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز