پارسا ماشینمعرفی مجموعه، محصولات و اطلاعات تماس

معرفی پارسا ماشین

دسته بندی فعالیت :صنایع غذایی
محصولات اصلی:
سال تاسیس:----
عکس پارسا ماشین

ارسال پیام برای فروشنده

همچنین میخواهم تا
ادامه

تماس با فروشنده

جهت تایید شماره موبایل خود، کد چهار رقمی ارسال شده را در زیر وارد کنید.

ارسال مجدد اصلاح شماره موبایل