صنایع پند

صنایع پند

نوع عضویت

عضو ویژه طلایی

تولید کننده / عضویت از 4 سال پیش
فعال در حوزه : ترازو صنعتی , ترازو فروشگاهی, ترازوی دیجیتال, باسکول
صنایع پند

صنایع پند

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

تولید کننده / عضویت از 4 سال پیش
https://vitrinnet.com/sanayepand

محصولات صنایع پند

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضو ویژه طلایی

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
باسکول چرخدار پند 1 تنی Px9200PJ
باسکول چرخدار پند 1 تنی Px9200PJ

حداقل سفارش: 1 دستگاه

36,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 1 تنی Px9200PJ

حداقل سفارش: 1 دستگاه

36,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 700 کیلویی Px9200Storm Plus
باسکول چرخدار پند 700 کیلویی Px9200Storm Plus

حداقل سفارش: 1 دستگاه

21,500,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 700 کیلویی Px9200Storm Plus

حداقل سفارش: 1 دستگاه

21,500,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 500 کیلویی Px9200Storm Plus
باسکول چرخدار پند 500 کیلویی Px9200Storm Plus

حداقل سفارش: 1 دستگاه

19,500,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 500 کیلویی Px9200Storm Plus

حداقل سفارش: 1 دستگاه

19,500,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 700 کیلویی Px9200 StormP
باسکول چرخدار پند 700 کیلویی Px9200 StormP

حداقل سفارش: 1 عدد

23,500,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 700 کیلویی Px9200 StormP

حداقل سفارش: 1 عدد

23,500,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 1000 کیلویی Px9200 StormP
باسکول چرخدار پند 1000 کیلویی Px9200 StormP

حداقل سفارش: 1 دستگاه

38,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 1000 کیلویی Px9200 StormP

حداقل سفارش: 1 دستگاه

38,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 700 کیلویی Px9200 StormP
باسکول چرخدار پند 700 کیلویی Px9200 StormP

حداقل سفارش: 1 دستگاه

23,500,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 700 کیلویی Px9200 StormP

حداقل سفارش: 1 دستگاه

23,500,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 500  کیلویی Px9200 StormP
باسکول چرخدار پند 500 کیلویی Px9200 StormP

حداقل سفارش: 1 دستگاه

22,500,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 500 کیلویی Px9200 StormP

حداقل سفارش: 1 دستگاه

22,500,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار باسکول چرخدار پند1000 کیلویی Px9200 Storm Plus
باسکول چرخدار باسکول چرخدار پند1000 کیلویی Px9200 Storm Plus

حداقل سفارش: 1 عدد

34,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار باسکول چرخدار پند 700 کیلویی Px9200 Storm Plus
باسکول چرخدار باسکول چرخدار پند 700 کیلویی Px9200 Storm Plus

حداقل سفارش: 1 عدد

21,500,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 1000 کیلویی Px9200PJ
باسکول چرخدار پند 1000 کیلویی Px9200PJ

حداقل سفارش: 1 عدد

36,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 1000 کیلویی Px9200PJ

حداقل سفارش: 1 عدد

36,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 700 کیلویی Px9200PJ
باسکول چرخدار پند 700 کیلویی Px9200PJ

حداقل سفارش: 1 عدد

22,500,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول چرخدار پند 700 کیلویی Px9200PJ

حداقل سفارش: 1 عدد

22,500,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول تمام استیل پند 500 کیلویی Px9000SS
باسکول تمام استیل پند 500 کیلویی Px9000SS

حداقل سفارش: 1 دستگاه

40,000,000 - 50,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

باسکول تمام استیل پند 500 کیلویی Px9000SS

حداقل سفارش: 1 دستگاه

40,000,000 - 50,000,000
عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز