سرما گستر ویرا

سرما گستر ویرا

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

نوع عضویت

عضو ویژه طلایی

تولید کننده / عضویت از 3 سال پیش
فعال در حوزه : سردخانه متحرک/یونیت برودتی حمل و نقل, یونیت سرمایشی و گرمایشی خودرو
سرما گستر ویرا

سرما گستر ویرا

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

تولید کننده / عضویت از 3 سال پیش
https://vitrinnet.com/sarmagostarvira

محصولات سرما گستر ویرا

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضو ویژه طلایی

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
یونیت تهویه مطبوع دو سیستم امگا مدل WRE600 - نیرومحرکه موتور خودرو و برق شهری
یونیت تهویه مطبوع دو سیستم امگا مدل WRE600 - نیرومحرکه موتور خودرو و برق شهری

حداقل سفارش: 1 دستگاه

147,900,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت تهویه مطبوع امگا مدل WR600 - نیرومحرکه موتور خودرو
یونیت تهویه مطبوع امگا مدل WR600 - نیرومحرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

134,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت تهویه مطبوع دو سیستم امگا مدل WRE300 - نیرومحرکه موتور خودرو و برق شهری
یونیت تهویه مطبوع دو سیستم امگا مدل WRE300 - نیرومحرکه موتور خودرو و برق شهری

حداقل سفارش: 1 دستگاه

107,800,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت تهویه مطبوع امگا مدل WR300 - نیرومحرکه موتور خودرو
یونیت تهویه مطبوع امگا مدل WR300 - نیرومحرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

77,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت برودتی S280 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو
یونیت برودتی S280 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

59,700,000 - 71,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت برودتی S280 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

59,700,000 - 71,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت برودتی S300 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو
یونیت برودتی S300 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

61,900,000 - 73,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت برودتی S300 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

61,900,000 - 73,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت برودتی S470 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو
یونیت برودتی S470 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

80,700,000 - 91,900,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت برودتی S470 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

80,700,000 - 91,900,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت برودتی S500 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو
یونیت برودتی S500 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

84,000,000 - 95,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت برودتی S500 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

84,000,000 - 95,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت برودتی دو سیستم SE500 امگا - نیرو محرکه موتورخودرو و برق شهر
یونیت برودتی دو سیستم SE500 امگا - نیرو محرکه موتورخودرو و برق شهر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

109,300,000 - 123,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت برودتی دو سیستم SE470 امگا - نیرو محرکه موتورخودرو و برق شهر
یونیت برودتی دو سیستم SE470 امگا - نیرو محرکه موتورخودرو و برق شهر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

106,000,000 - 119,900,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت برودتی اقتصادی C280 امگا - نیرومحرکه موتور خودرو
یونیت برودتی اقتصادی C280 امگا - نیرومحرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

50,000,000 - 54,400,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

یونیت برودتی اقتصادی C470 امگا - نیرومحرکه موتور خودرو
یونیت برودتی اقتصادی C470 امگا - نیرومحرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

54,400,000 - 61,400,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه طلایی

عضو ویژه طلایی

آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز