سرما گستر ویرا

سرما گستر ویرا

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

نوع عضویت

عضویت طلایی

تولید کننده / عضویت از 3 سال پیش
فعال در حوزه : سردخانه متحرک/یونیت برودتی حمل و نقل, یونیت سرمایشی و گرمایشی خودرو
سرما گستر ویرا

سرما گستر ویرا

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

تولید کننده / عضویت از 3 سال پیش
https://vitrinnet.com/sarmagostarvira

محصولات سرما گستر ویرا

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضویت طلایی

?

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
یونیت تهویه مطبوع J1400 مخصوص حمل جوجه یک روزه
یونیت تهویه مطبوع J1400 مخصوص حمل جوجه یک روزه

حداقل سفارش: 1 دستگاه

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
یونیت تهویه مطبوع J1700 مخصوص حمل جوجه یک روزه
یونیت تهویه مطبوع J1700 مخصوص حمل جوجه یک روزه

حداقل سفارش: 1 دستگاه

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
یونیت برودتی ثابت فریونی E500 امگا - نیرومحرکه برق شهر
یونیت برودتی ثابت فریونی E500 امگا - نیرومحرکه برق شهر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

146,800,000 - 149,100,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
یونیت برودتی ثابت فریونی E500 امگا - نیرومحرکه برق شهر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

146,800,000 - 149,100,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
یونیت برودتی دو سیستم D600 امگا - نیرومحرکه موتور مستقل دیزل و برق صنعتی
یونیت برودتی دو سیستم D600 امگا - نیرومحرکه موتور مستقل دیزل و برق صنعتی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

147,100,000 - 149,600,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
یونیت برودتی دوسیستم  SEP470 امگا - نیرومحرکه موتور خودرو و برق شهر
یونیت برودتی دوسیستم SEP470 امگا - نیرومحرکه موتور خودرو و برق شهر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

95,400,000 - 104,400,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
یونیت برودتی دوسیستم  SEP300 امگا - نیرومحرکه موتور خودرو و برق شهر
یونیت برودتی دوسیستم SEP300 امگا - نیرومحرکه موتور خودرو و برق شهر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

94,100,000 - 107,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
یونیت برودتی دوسیستم  SEP280 امگا - نیرومحرکه موتور خودرو و برق شهر
یونیت برودتی دوسیستم SEP280 امگا - نیرومحرکه موتور خودرو و برق شهر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

91,900,000 - 105,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
یونیت برودتی اقتصادی C470 امگا - نیرومحرکه موتور خودرو
یونیت برودتی اقتصادی C470 امگا - نیرومحرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

54,400,000 - 61,400,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
یونیت برودتی اقتصادی C280 امگا - نیرومحرکه موتور خودرو
یونیت برودتی اقتصادی C280 امگا - نیرومحرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

50,000,000 - 54,400,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
یونیت برودتی دو سیستم SE470 امگا - نیرو محرکه موتورخودرو و برق شهر
یونیت برودتی دو سیستم SE470 امگا - نیرو محرکه موتورخودرو و برق شهر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

106,000,000 - 119,900,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
یونیت برودتی دو سیستم SE500 امگا - نیرو محرکه موتورخودرو و برق شهر
یونیت برودتی دو سیستم SE500 امگا - نیرو محرکه موتورخودرو و برق شهر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

109,300,000 - 123,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
یونیت برودتی S500 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو
یونیت برودتی S500 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

84,000,000 - 95,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
یونیت برودتی S500 امگا - نیرو محرکه موتور خودرو

حداقل سفارش: 1 دستگاه

84,000,000 - 95,200,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت طلایی

عضویت طلایی

ارتباط با تامین کننده
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز