سپاهان متعهد

سپاهان متعهد

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

نوع عضویت

عضویت الماسی

تولید کننده / عضویت از 3 سال پیش
٪83.4 میانگین رضایت از 4 نظر
فعال در حوزه : دستگاه خمیر گیر, میکسر قنادی
سپاهان متعهد

سپاهان متعهد

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

تولید کننده / عضویت از 3 سال پیش
٪83.4 میانگین رضایت از 4 نظر
https://vitrinnet.com/sepahanmotoahed

محصولات سپاهان متعهد

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضویت الماسی

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
دستگاه خمیر گیر 5 کیلویی موتور داخل مدل MD-500
دستگاه خمیر گیر 5 کیلویی موتور داخل مدل MD-500

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,400,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه خمیر گیر 8 کیلویی
دستگاه خمیر گیر 8 کیلویی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,800,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه خمیر گیر 8 کیلویی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

4,800,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه خمیر گیر 400 کیلویی پاتیل استیل همزن ST MD-40000
دستگاه خمیر گیر 400 کیلویی پاتیل استیل همزن ST MD-40000

حداقل سفارش: 1 دستگاه

172,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
میکسر قنادی 50 لیتری گیربکسی
میکسر قنادی 50 لیتری گیربکسی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

48,999,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
میکسر قنادی 50 لیتری گیربکسی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

48,999,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
خمیر گیر 180 کیلویی پاتیل وهمزن استیل مدل MD-18000s
خمیر گیر 180 کیلویی پاتیل وهمزن استیل مدل MD-18000s

حداقل سفارش: 1 دستگاه

35,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه خمیر گیر 40 کیلویی تمام استیل مدل MD-4000
دستگاه خمیر گیر 40 کیلویی تمام استیل مدل MD-4000

حداقل سفارش: 1 دستگاه

13,400,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه خمیر گیر اسپیرال مدل 30 کیلویی استیل مدل SP-300
دستگاه خمیر گیر اسپیرال مدل 30 کیلویی استیل مدل SP-300

حداقل سفارش: 1 دستگاه

40,330,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
خمیر گیر 240 کیلویی پاتیل استیل و همزن ST
خمیر گیر 240 کیلویی پاتیل استیل و همزن ST

حداقل سفارش: 1 دستگاه

74,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
خمیر گیر 240 کیلویی پاتیل استیل و همزن ST

حداقل سفارش: 1 دستگاه

74,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه خمیر گیر 90 کیلویی پاتیل و همزن استیل MD-9000
دستگاه خمیر گیر 90 کیلویی پاتیل و همزن استیل MD-9000

حداقل سفارش: 1 دستگاه

27,032,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه خمیر گیر 40 کیلویی پاتیل استیل و پارواستیل
دستگاه خمیر گیر 40 کیلویی پاتیل استیل و پارواستیل

حداقل سفارش: 1 دستگاه

13,400,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه خمیر گیر 90 کیلویی پاتیل استیل  همزن آلومینیوم مدل MD-9000a
دستگاه خمیر گیر 90 کیلویی پاتیل استیل همزن آلومینیوم مدل MD-9000a

حداقل سفارش: 1 دستگاه

24,500,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
خمیر گیر 400 کیلویی( پاتیل و همزن 240)مدل MD-24000
خمیر گیر 400 کیلویی( پاتیل و همزن 240)مدل MD-24000

حداقل سفارش: 1 دستگاه

95,000,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز