شمس پلاست طب

شمس پلاست طب

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

نوع عضویت

عضو ویژه الماسی

تولید کننده / عضویت از 8 ماه پیش
فعال در حوزه : نایلون کشاورزی, استرچ غذایی, استرچ صنعتی, فیلم شیرینک, استرچ کشاورزی, فیلم های پلی اتیلن صنعتی
شمس پلاست طب

شمس پلاست طب

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

تولید کننده / عضویت از 8 ماه پیش
https://vitrinnet.com/shamsplastteb

محصولات شمس پلاست طب

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضو ویژه الماسی

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
استرچ سیلاژ کشاورزی
استرچ سیلاژ کشاورزی

حداقل سفارش: 500 کیلوگرم

40,000 - 50,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

استرچ سیلاژ کشاورزی

حداقل سفارش: 500 کیلوگرم

40,000 - 50,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

استرچ غذایی
استرچ غذایی

حداقل سفارش: 500 کیلوگرم

38,000 - 48,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

استرچ غذایی

حداقل سفارش: 500 کیلوگرم

38,000 - 48,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

فیلم استرچ صنعتی
فیلم استرچ صنعتی

حداقل سفارش: 500 کیلوگرم

35,000 - 45,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

فیلم استرچ صنعتی

حداقل سفارش: 500 کیلوگرم

35,000 - 45,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

فیلم شیرینگ
فیلم شیرینگ

حداقل سفارش: 500 کیلوگرم

38,000 - 45,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

فیلم شیرینگ

حداقل سفارش: 500 کیلوگرم

38,000 - 45,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

فیلم های پلی اتیلن FFS
فیلم های پلی اتیلن FFS

حداقل سفارش: 500 کیلوگرم

47,000 - 55,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

فیلم های پلی اتیلن FFS

حداقل سفارش: 500 کیلوگرم

47,000 - 55,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

استرچ پالت یا پالت بند
استرچ پالت یا پالت بند

حداقل سفارش: 500 کیلوگرم

35,000 - 45,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

استرچ پالت یا پالت بند

حداقل سفارش: 500 کیلوگرم

35,000 - 45,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

نایلون عریض کشاورزی
نایلون عریض کشاورزی

حداقل سفارش: 500 کیلوگرم

35,000 - 40,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

نایلون عریض کشاورزی

حداقل سفارش: 500 کیلوگرم

35,000 - 40,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز