چگا

چگا

تولید کننده / عضویت از 2 سال پیش
فعال در حوزه : چرخ گوشت صنعتی
چگا

چگا

تولید کننده / عضویت از 2 سال پیش
https://vitrinnet.com/Chega

محصولات چگا

فیلتر و دسته بندی‌ها
دستگاه چرخ گوشت 15 اسب استیل مدل C130-42
دستگاه چرخ گوشت 15 اسب استیل مدل C130-42

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولید کننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت 15 اسب استیل مدل C130-42

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولیدکننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت 15 اسب چدن مدل C130-42
دستگاه چرخ گوشت 15 اسب چدن مدل C130-42

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولید کننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت 15 اسب چدن مدل C130-42

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولیدکننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت معمولی تمام استیل مدل C130-42
دستگاه چرخ گوشت معمولی تمام استیل مدل C130-42

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولید کننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت معمولی تمام استیل مدل C130-42

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولیدکننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت گیربکسی رومیزی قصابی C100-32
دستگاه چرخ گوشت گیربکسی رومیزی قصابی C100-32

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولید کننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت گیربکسی رومیزی قصابی C100-32

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولیدکننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت ایستاده مدل C100-32
دستگاه چرخ گوشت ایستاده مدل C100-32

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولید کننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت ایستاده مدل C100-32

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولیدکننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت ایستاده معمولی مدل C100-32
دستگاه چرخ گوشت ایستاده معمولی مدل C100-32

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولید کننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت ایستاده معمولی مدل C100-32

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولیدکننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت معمولی با تیغه چدن مدل C130-42
دستگاه چرخ گوشت معمولی با تیغه چدن مدل C130-42

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولید کننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت معمولی با تیغه چدن مدل C130-42

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولیدکننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت گیربکسی رومیزی صنعتی C100-32
دستگاه چرخ گوشت گیربکسی رومیزی صنعتی C100-32

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولید کننده
 • 2 سال
دستگاه چرخ گوشت گیربکسی رومیزی صنعتی C100-32

حداقل سفارش: 1 دستگاه

ناموجود
 • چگا
 • تولیدکننده
 • 2 سال
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز