فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضویت الماسی

?

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
نوع دارو
گیاهی
آرتیول داروی گیاهی ویژه اسب
آرتیول داروی گیاهی ویژه اسب

حداقل سفارش: 1 عدد

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
آفتوفین داروی گیاهی ویژه اسب
آفتوفین داروی گیاهی ویژه اسب

حداقل سفارش: 1 عدد

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
بیوهربال داروی گیاهی ویژه اسب
بیوهربال داروی گیاهی ویژه اسب

حداقل سفارش: 1 عدد

448,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
بیوهربال داروی گیاهی ویژه اسب

حداقل سفارش: 1 عدد

448,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه عرق گیری و تقطیر
مایکوتوکسیفین داروی گیاهی ویژه اسب
مایکوتوکسیفین داروی گیاهی ویژه اسب

حداقل سفارش: 1 عدد

537,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
هربال رپلنت داروی گیاهی ویژه اسب
هربال رپلنت داروی گیاهی ویژه اسب

حداقل سفارش: 1 عدد

130,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
هربال رپلنت داروی گیاهی ویژه اسب

حداقل سفارش: 1 عدد

130,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

RFQ
نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز