پارس ایمن دارو

پارس ایمن دارو

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

نوع عضویت

عضو ویژه الماسی

تولید کننده / عضویت از 1 سال پیش
فعال در حوزه : داروهای طیور, داروهای دام بزرگ, داروهای آبزیان, داروهای ویژه زنبور عسل, داروهای اسب, داروهای دام کوچک, داروهای پرندگان زینتی
پارس ایمن دارو

پارس ایمن دارو

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

تولید کننده / عضویت از 1 سال پیش
https://vitrinnet.com/parsimendaru

محصولات پارس ایمن دارو

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضو ویژه الماسی

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
واروسید داروی گیاهی ویژه زنبور
واروسید داروی گیاهی ویژه زنبور

حداقل سفارش: 1 عدد

154,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

واروسید داروی گیاهی ویژه زنبور

حداقل سفارش: 1 عدد

154,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

آنتی بیوفین داروی گیاهی ویژه طیور
آنتی بیوفین داروی گیاهی ویژه طیور

حداقل سفارش: 1 عدد

345,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

آنزوفین داروی گیاهی ویژه طیور
آنزوفین داروی گیاهی ویژه طیور

حداقل سفارش: 1 عدد

313,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

آنزوفین داروی گیاهی ویژه طیور

حداقل سفارش: 1 عدد

313,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

آنزوفین اکسترا داروی گیاهی ویژه طیور
آنزوفین اکسترا داروی گیاهی ویژه طیور

حداقل سفارش: 1 عدد

136,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

ایمونوفین داروی گیاهی ویژه طیور
ایمونوفین داروی گیاهی ویژه طیور

حداقل سفارش: 1 عدد

307,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

ایمونوفین داروی گیاهی ویژه طیور

حداقل سفارش: 1 عدد

307,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

برونکوفین داروی گیاهی ویژه طیور
برونکوفین داروی گیاهی ویژه طیور

حداقل سفارش: 1 عدد

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

برونکوفین پلاس داروی گیاهی ویژه طیور
برونکوفین پلاس داروی گیاهی ویژه طیور

حداقل سفارش: 1 عدد

222,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

بیوهربال داروی گیاهی ویژه طیور
بیوهربال داروی گیاهی ویژه طیور

حداقل سفارش: 1 عدد

541,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

بیوهربال داروی گیاهی ویژه طیور

حداقل سفارش: 1 عدد

541,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

مایکوتوکسیفین داروی گیاهی ویژه طیور
مایکوتوکسیفین داروی گیاهی ویژه طیور

حداقل سفارش: 1 عدد

352,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

آفتوفین داروی گیاهی ویژه دام
آفتوفین داروی گیاهی ویژه دام

حداقل سفارش: 1 عدد

74,090
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

آفتوفین داروی گیاهی ویژه دام

حداقل سفارش: 1 عدد

74,090
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

ایمونوفین داروهای گیاهی ویژه دام
ایمونوفین داروهای گیاهی ویژه دام

حداقل سفارش: 1 عدد

70,790
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

بیوهربال داروی گیاهی ویژه دام
بیوهربال داروی گیاهی ویژه دام

حداقل سفارش: 1 عدد

545,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

بیوهربال داروی گیاهی ویژه دام

حداقل سفارش: 1 عدد

545,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضو ویژه الماس

عضو ویژه الماس

آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز