فروش در ویترین نت
کانتر گرم طول 120 با 3 لگن
کانتر گرم طول 120 با 3 لگن
15,350,000
ارسال توسط تامین کننده
کانتر گرم طول 120 با 3 لگن
استیل پخت / تحویل فوری در تهران
15,350,000
کانتر گرم طول 120 بدون لگن
کانتر گرم طول 120 بدون لگن
13,150,000
ارسال توسط تامین کننده
کانتر گرم طول 120 بدون لگن
استیل پخت / تحویل فوری در تهران
13,150,000
کانتر گرم طول 150 با 4 لگن
کانتر گرم طول 150 با 4 لگن
17,200,000
ارسال توسط تامین کننده
کانتر گرم طول 150 با 4 لگن
استیل پخت / تحویل فوری در تهران
17,200,000
کانتر گرم طول 150 بدون لگن
کانتر گرم طول 150 بدون لگن
14,200,000
ارسال توسط تامین کننده
کانتر گرم طول 150 بدون لگن
استیل پخت / تحویل فوری در تهران
14,200,000
کانتر گرم طول 190 با 5 لگن
کانتر گرم طول 190 با 5 لگن
18,400,000
ارسال توسط تامین کننده
کانتر گرم طول 190 با 5 لگن
استیل پخت / تحویل فوری در تهران
18,400,000
کانتر گرم طول 190 بدون لگن
کانتر گرم طول 190 بدون لگن
14,700,000
ارسال توسط تامین کننده
کانتر گرم طول 190 بدون لگن
استیل پخت / تحویل فوری در تهران
14,700,000
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

RFQ
RFQ ( استعلام قیمت )

RFQ ( استعلام قیمت )