حامی پک

سازنده ماشین آلات بسته بندی پرکنها و لیبل چسبان


رباطکریم خیابان شهید صیاد شیرازی کوچه غدیر شمالی پلاک73

تماس با فروشنده

ساختایران
روست دهیروست دهی به صورت کاملا یکنواخت
تیراژ تولیدسی کیلو در سی دقیقه
تعداد تولید در دقیقه20تا 70بسته در دقیقه
وزن بسته1 گرم تا 50 گرم
ساختایران-گروه صنعتی حامی پک
تعداد تولید در دقیقه20 تا 50 بسته در دقیقه
وزن بستهیک گرم تا پنچاه گرم
ساختایران-گروه صنعتی حامی پک
سیستم کنترلپی ال سی و نمایشگر لمسی
جنساستیل نگیر
ساختایران-گروه صنعتی حامی پک
سیستم کنترلپی ال سی و نمایشگر لمسی
جنس دستگاهاستیل
قابلیتتعویض هد برای بطرهای مختلف
ساختایران-گروه صنعتی حامی پک
سیستم کنترلپی ال سی و نمایشگر لمسی
جنس دستگاهاستیل
سرعت دستگاهسه هزار بطری در ساعت
ساختایران-گروه صنعتی حامی پک
سیستم کنترلپی ال سی و نمایشگر لمسی
جنس دستگاهاستیل نگیر
ساختایران-گروه صنعتی حامی پک
تولید در ساعت1500 بطری در ساعت
جنس دستگاهاستیل نگیر
سیستم کنترلپی ال سی و صفحه نمایشگر لمسی
ساخت ایران-گروه صنعتی حامی پک

پشتیبانی ویترین نت

۰۲۱ - ۶۶۹۶۵۱۶۰