استیل کریمی

استیل کریمی

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

نوع عضویت

عضویت الماسی

تولید کننده / عضویت از 2 سال پیش
٪89.4 میانگین رضایت از 248 نظر
فعال در حوزه : دستگاه تصفیه عرقیجات, دستگاه تقطیر و دستگاه عرق گیری
استیل کریمی

استیل کریمی

احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

تولید کننده / عضویت از 2 سال پیش
٪89.4 میانگین رضایت از 248 نظر
https://vitrinnet.com/stealkarimi

محصولات استیل کریمی

فقط کالاهای موجود
فیلتر و دسته بندی‌ها
نوع عضویت
نوع عضویت

عضویت الماسی

قیمت (تومان)

فقط کالاهای موجود
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 20 لیتری 5 چفت با کندانسور برقی  مدل 16204
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 20 لیتری 5 چفت با کندانسور برقی مدل 16204

حداقل سفارش: 1 دستگاه

2,650,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق‌ گیری 50 لیتری 6 چفت با کنداسور برقی و ترمومانومتر
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق‌ گیری 50 لیتری 6 چفت با کنداسور برقی و ترمومانومتر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,950,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه تقطیر 100 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی مدل 16177
دستگاه تقطیر 100 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی مدل 16177

حداقل سفارش: 1 دستگاه

5,550,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه تقطیر و عرق گیری گرانیتی 100 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی
دستگاه تقطیر و عرق گیری گرانیتی 100 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی

حداقل سفارش: 1 دستگاه

6,500,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه تقطیر 50 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی بدون ترمومانومتر مدل 18889
دستگاه تقطیر 50 لیتری 4 چفت با کندانسور برقی بدون ترمومانومتر مدل 18889

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,300,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 200 لیتری 4 چفت با 2 کندانسور برقی و ترمومانومتر مدل 21695
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 200 لیتری 4 چفت با 2 کندانسور برقی و ترمومانومتر مدل 21695

حداقل سفارش: 1 دستگاه

9,900,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 15 لیتری 5 چفت با کندانسور برقی و ترمومانومتر مدل 21544
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 15 لیتری 5 چفت با کندانسور برقی و ترمومانومتر مدل 21544

حداقل سفارش: 1 دستگاه

2,765,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 15 لیتری 5 چفت با کندانسور برقی بدون ترمومانومتر مدل 22229
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 15 لیتری 5 چفت با کندانسور برقی بدون ترمومانومتر مدل 22229

حداقل سفارش: 1 دستگاه

2,450,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه تقطیر 30 لیتری 5 چفت با کندانسور برقی مدل 16205
دستگاه تقطیر 30 لیتری 5 چفت با کندانسور برقی مدل 16205

حداقل سفارش: 1 دستگاه

2,830,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 50 لیتری با کندانسور آبی شش چفت با ترمومانومتر
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 50 لیتری با کندانسور آبی شش چفت با ترمومانومتر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,500,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه تقطیر 30 لیتری 5 چفت با کنداسور برقی و ترمومانومتر مدل 16212
دستگاه تقطیر 30 لیتری 5 چفت با کنداسور برقی و ترمومانومتر مدل 16212

حداقل سفارش: 1 دستگاه

3,250,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 10 لیتری پنج چفت با کنداسور برقی و ترمومانومتر
دستگاه تقطیر و دستگاه عرق ‌گیری 10 لیتری پنج چفت با کنداسور برقی و ترمومانومتر

حداقل سفارش: 1 دستگاه

2,655,000
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
احراز هویت شده

احراز هویت شده

?

عضویت الماس

عضویت الماس

ارتباط با تامین کننده
آیا موردی را که به دنبالش بودید، پیدا کردید؟
بله
خیر
ارسال
تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .

نام تامین کننده
نام تامین کننده
نام محصول
نام تامین کننده

جهت مشاهده اطلاعات تماس تامین کننده، لطفا نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

نام تامین کننده

نام تامین کننده

09125285988

کاربر عزیز